RNS kommenterar

Bloggen där RNS kommenterar aktuella frågor inom narkotikapolitiken

2018 > 05

Under lång tid har åtskilliga debattörer drivit tesen att den svenska restriktiva narkotikapolitiken är orsaken till att så många dör av narkotika och därför måste vi lätta på förbudet. Vissa debattörer nöjer sig med att vilja avskaffa konsumtionsförbudet – olovligt bruk, som det står i lagtexten – medan andra vill legalisera cannabis för nöjesbruk. De som vill legalisera cannabis hänvisar ofta till gängskjutningarna i förorterna som sägs handla om cannabisförsäljning. Botemedlet ska då vara att göra denna handel laglig och få bort den från de kriminella gängen.

Läs hela inlägget »

Den moderate riksdagsledamoten Anders Hansson hade ett debattinlägg på internetsajten Altinget den 25 maj om narkotikapolitik. Stark betoning på rättsväsendets roll men tar även upp behovet av samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och föräldrar.

Läs hela inlägget »

Sju centerpartister i Örebro skriver i Nerikes Allehanda att de oroas över attityden till bruket av droger och att de vill agera mot detta. Bra!
Så har det inte alltid låtit från centerpartistiskt håll. Centerpartiets ungdomsförbund, CUF, vill legalisera cannabis och på så vis göra drogen lättare tillgänglig vilket rimligen kommer öka bruket markant.

Läs hela inlägget »