Kontakt

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
Gyllenstiernsgatan 7

Box 10136, 100 55 Stockholm

Org. nr.: 802006-8881

tel: 08-643 04 67
e-post: info@rns.se
Twitter: @narkotikafritt
Facebook: Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS  

Privat stöd / Medlem
BG: 5811-1832
PG: 409610-3
Swish: 123 617 80 40

Företagssponsring
BG: 660-2924

Skicka meddelande

Kansli

Per Johansson
Generalsekreterare

Honom kontaktar du om du vill genomföra en intervju, diskutera narkotikapolitik eller har frågor kring Narkotikafrågan. 

e-post: per@rns.se 
tel: 070-8301789

Pernilla Borg
Organisations-sekreterare

Henne kontaktar du om du vill beställa material, har fakturafrågor eller frågor kring medlemskap och sponsring. 

e-post: pernilla.borg@rns.se
tel: 08-643 04 67

Anna Öqvist
Kommunikatör

Henne kontaktar du om du har frågor kring Narkotikafri Skola eller projektets aktiviteter, samt frågor om hemsidor eller nyhetsbrev.

e-post: anna@rns.se
tel: 073-3726987