Lokalföreningar

Stor-Stockholm

RNS lokalförening i Stor-Stockholm har 359 medlemmar och 89 prenumeranter. Ordförande är Ann-Marie Strömberg och hon beskriver föreningen och dess RNS-kamrater som en "liten men naggande god skara av kunniga, kompetenta, engagerade och också väldigt trevliga människor som gör mycket med små resurser".

RNS-Storstockholms verksamhet

  • I samarbete med närstående organisationer arrangera seminarier i för vår organisation aktuella ämnen
  • Delta i seminarier, utbildningar, föreläsningar och debatter i för vår organisation aktuella ämnen arrangerade av andra organisationer
  • Följa den narkotikapolitiska debatten i massmedia, fackpress och sociala media
  • Uppvaktning av politiker i kommuner, landsting och riksdag
  • Delta i den årliga ljusmanifestationen till minne av de som dött till följd av narkotikamissbruk

Borlänge

RNS lokalförening i Borlänge är en mycket liten förening. Ordförande Annika är fackligt aktiv och Fia är politiskt aktiv. De är båda socialarbetare, med stort engagemang i sitt arbete.
 

Härnösand

RNS Härnösand beskriver sig själva som en arbetsgrupp som satsar mycket på utåtriktad verksamhet. RNS Härnösand har för närvarande fem aktiva medlemmar som träffas varannan vecka och diskuterar drogfrågor och annan verksamhet. De genomför två fasta aktiviteter varje år. På våren har de ett torgmöte. Där försöker de väcka opinion genom tal, musik och bokbord. På hösten är det Ljusmanifestationen som gäller med tal, musik och facklor. För övrigt följer RNS Härnösand vad som händer lokalt och skriver insändare i lokalpressen.  RNS Härnösand ser kort sakt som sin uppgift att vara en "blåslampa" i häcken på våra makthavare.
 

Söderhamn

Ordförande i RNS lokalförening i Söderhamn är Per-Olov Nordin.