Bli medlem

Genom ditt medlemskap tar du ställning mot narkotika och möjliggör RNS dagliga arbete för att skolan ska vara fri från narkotika. Tillsammans kan vi fortsätta att sätta press på ansvariga myndigheter och makthavare i kampen för ett narkotikafritt samhälle.Ditt stöd är en förutsättning för att vi ska kunna bilda opinion. Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka!

  Som medlem får du:

  • En prenumeration på tidningen Narkotikafrågan
  • Delta på kurser, föreläsningar och seminarier
  • Rabatt på relaterad litteratur
  • Medlemsbrev med den senaste informationen
  • Möjlighet till föreningsarbete och god gemenskap

  Bli medlem

  Pris:
  300 kr
  Antal:

  Medlemsbrevet

  Som medlem kan du anmäla dig till RNS medlemsbrev och få information om aktiviteter direkt till din e-post. I nyhetsbrevet delar vi bland annat med oss av aktuella debatter och tipsar om kommande föreläsningar och aktiviteter. Anmäl dig här:
   

  Personuppgifter

  Vi behandlar alla uppgifter som du lämnar till oss i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifter du lämnar i samband med din medlemsansökan används enbart inom RNS verksamhet i syfte att kunna behandla din ansökan och administrera ditt medlemskap samt förse dig med information och tjänster du efterfrågat. Dina uppgifter kan komma att överlämnas för behandling av annan part som RNS samarbetar med, i syfte att kunna förse dig med material eller produkter till dig som medlem.

  Du har rätt att en gång per år begära information om vilka personuppgifter om dig som RNS behandlar. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter. Skicka en undertecknad begäran till RNS Kansli. (Du kan inte begära informationen via e-post)