Föreläsare

Vi är stolta över att i våra kretsar ha många duktiga föreläsare som har både teoretiska och praktiska erfarenheter av narkotikaproblemet och vad man kan göra åt det.

Här nedan kan du läsa om några av dem:

Är du intresserad av att någon av våra föreläsare kommer till din skola, arbetsplats eller förening? Kontakta oss:
Tel: 08- 643 04 67
e-post: info@rns.se


Du kan även skicka en förfrågan här!

Kerstin Käll
Kerstin är överläkare på Beroendemottagningenvid Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset
 i Linköping. 

Föreläser om: 
missbruk och beroende
av läkemedel och 
illegala droger, Injektio-nsmissbruk och 
hiv/hepatiter. 

Linda Nilsson
Linda arbetar på Word Federation Against Drugs och har bland annat gjort en studie på hur de nya syntetiska droger säljs på nätet och följer utvecklingen på området.

Föreläser om: 
Syntetiska droger på nätet.

Staffan Hübinette
Staffan är lärare i socialpedagogik och drogprevention på Tollare folkhögskola. Han har givit ut boken Vägar till en narkotikafri skola och vann under konferensen Förebygg.Nu i november 2017 pris som Årets förebyggare.


Föreläser för skolpersonal om: Möjligheter och metoder i skolans förebyggande arbete, policy, handlingsplaner och drogtestning.

Pelle Olsson
Pelle är för­fattare, frilansreporter och sjuksköterska och har bland annat författat faktahäftet 8 myter om cannabis och böckerna Big Marijuana och Cannabis som medicin. 


Föreläser om: 
Cannabis och "spice", 8 myter om cannabis och Medicinsk marijuana och legalisering.

Ulric Hermansson
Ulric Hermansson är socionom med intresse att utveckla praktiska metoder att upptäcka och åtgärda drogprob-lem i ett tidigt skede. 

Föreläser om: 
Policyarbete i arbetslivet och faktabaserad prevention och forskning kring dett

Per Johansson
Per är generalsekrete-rare på RNS och har varit aktiv i tre decennier. Han sitter även i styrelsen för World Federation Against Drugs, WFAD.

Föreläser om:
Den Internationell narkotikadebatten, legaliseringsrörelsen och svensk narkotikahistorik. 

Per-Erik Lundberg
Per-Erik jobbar som narkotika­polis och har en bakgrund som kvarterspolis, utredare och närpolischef.

Föreläser för vuxna om:
Att upptäcka och åtgä-rda narkotikamissbruk, polisiär narkotikabekä-mpning och "Narkotikans ABC".