Vad är #drogkurage för dig?

Vi arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan för en restriktiv narkotikapolitik

Vi arbetar för att politiker ska agera för att uppnå flera av de globala målen, som att minska ojämlikheter, främja hälsa och skapa en mer hållbar och rättvis värld för alla människor.

Vår vision är ett narkotikafritt samhälle där så få som möjligt ska fastna i ett beroende. Narkotikapolitiken ska omfatta både prevention, tillgångsbegränsning samt god vård och behandling.

Sveriges skolor ska vara narkotikafria.

Ta del av vår viktigaste satsning Narkotikafri Skola

Narkotikafrågan är Sveriges ledande tidning mot narkotika sedan 1972

Följ oss på Instagram