3 av 4 svenskar för drogtester i skolan

Svenska Carnegie Institutet har låtit Sifo undersöka vad folk tycker om slumpvisa, frivilliga drogtester på högstadiet och gymnasiet. 76 procent är för, 20 mot och 4 vet ej. Egentligen inget oväntat resultat men ändå intressant med tanke på den hårda kampanj Skol­inspektionen drivit mot denna preventionsmetod.

Etiketter: drogtester skolan

Mediarapporteringen har delvis gått ut på att förmedla Skol­inspektionens tolkning av rättsläget, det vill säga att det är förbjudet med slumpvisa drogtester i skolan. Skol­inspektionen hänvisar till grundlagens skydd för medborgarna mot tvingande kroppsliga ingrepp, vilket inte är relevant när det gäller frivilliga testprogram där både föräldrar och elev ska ge sitt godkännande.

Dock har en bredare bild av läget kommit fram i media efter hand. Framförallt SVTs Rapport har producerat inslag i sina nyhetssändningar som på ett utmärkt sätt tagit upp de problem som skolorna står inför och låtit skolfolk och elever komma till tals och ge sin bild av situationen. Hittills har jag dock inte sett någon förälder intervjuad i media, vilket verkligen vore på sin plats. Det är föräldrarna som är huvudpersonerna i detta spel men de betraktas istället ofta som publik. Föräldrarna har huvudansvaret för sina barns fostran och jag konstaterar att stödet i Sifoundersökningen är extra stort just i föräldragenerationen. 80 procent är positiva till slumpvisa, frivilliga drogtester.

Det politiska och rättsliga läget när det gäller drogtester är inte tillräckligt tydligt. Opinionsläget är dock mycket tydligt. Nu måste klargöranden äga rum. Regering och riksdag måste fatta de beslut som är nödvändiga för att de skolor som vill använda drogtester i sitt preventionsarbete ska få veta vad som gäller. Vad får man göra och vad får man inte göra. Hur ska testerna gå till? Snabbstickor eller labb? Hur ska skolan agera om eleven lämnar positiva prov? Hur ska en eventuell avstängning gå till? Vilket ansvar har skolan för att erbjuda behandling?

Mycket snart kommer JO att yttra sig om slumpvisa drogtester. Vad JO än kommer fram till kvarstår behovet av politiska klargöranden. Politik syftar till att lösa alla de problem vi måste lösa tillsammans i samhället. Det är alldeles uppenbart att föräldrar vill samarbeta med skolorna för att skydda ungdomarna mot narkotikamissbruk. Det politiska systemet måste visa att det klarar av att reda ut den här frågan i enlighet med vår rättstradition och i linje med det långsiktiga målet ett narkotikafritt samhälle.

Per Johansson

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln