Ann-Marie Begler ger inte upp

JO har gett Nässjö kommun rätt gentemot Skol­inspektionen och ger klartecken för fortsatta slumpvisa drogtester enligt den modell som utarbetats först i Landskrona och sen i Nässjö. Ett ganska väntat beslut men ändå väldigt kul läsning för oss på RNS som engagerat oss i detta under många år.

När vi började titta på frågan om drogtester i skolan för cirka tio år sedan var vi okunniga om de juridiska aspekterna på frågan. Ganska snabbt kom vi fram till att det inte är möjligt att ha tvingande tester på grund av att grundlagen står i vägen för det. Och det är inte heller önskvärt med tvingande tester, om det nu skulle vara möjligt. Polisen har den möjligheten vid brottsmisstanke och det är inte skolans sak att reda ut brott. Skolan ska ägna sig åt prevention och möjligen upptäcka en och annan elev som behöver hjälp med sitt missbruk.

Därför var det så otroligt konstigt när Skol­inspektionen, med generaldirektör Ann-Marie Begler och chefsjurist Ingegärd Hilborn i spetsen, slog ner på Landskronas och Nässjös modell för slumpvisa drogtester eftersom upplägget bygger helt på frivillighet. Har de problem med fattningsförmågan på Skol­inspektionen? var en fråga vi ställde oss mer än en gång.

Möjligen brister det just i fattningsförmågan hos Ann-Marie Begler och Ingegärd Hilborn. Men jag tror (om jag nu ska spekulera lite) att det är deras personliga åsikter som leder dem fel, bort från en professionell hållning. Ingegärd Hilborn känner jag inte till så väl men Ann-Marie Begler har jag följt på håll i många år. Hon har på olika, ofta ganska höga, positioner i samhället agerat mot den restriktiva narkotika­politiken som bedrivs i Sverige sedan 80-talets början. (Att hon ett tag var vice rikspolischef var minst sagt märkligt.) Ann-Marie Begler tycker helt enkelt illa om den restriktiva hållning som konceptet med drogtester i skolan bygger på och därför har hon satt igång ett korståg mot drogtester i skolan. Hon inser att hon inte kan göra något åt de misstankebaserade testerna men hade alltså tänkt sig att stoppa de slumpmässiga innan de fick fäste och blev vanliga.

Att Ann-Marie Begler tycker som hon gör är hennes privatsak. Att hon som myndighetschef agerar oprofessionellt är inte längre en privatsak, men kanske förståeligt eftersom hon inte är jurist och möjligen har lite problem med fattningsförmågan. Ytterst märkligt är dock att hon fått med sig sin chefsjurist Ingegärd Hilborn på detta korståg. Ingegärd Hilborn borde med utgångspunkt från sina juridiska kunskaper kunnat analysera läget och sagt åt sin chef att det är helt OK att jobba på det vis Landskrona och Nässjö vill. Om hon känt sig osäker hade det inte varit svårt att ta kontakt med kollegor inom den akademiska världen och på så vis få klarhet. Det råder ingen brist på kunniga jurister i Sverige.

Den rättsutredning som Landskronas stadsjurist presenterade för Skol­inspektionen i samband med kommunens begäran om överprövning av ärendet, är en ypperligt fin genomgång av rättsläget kring sådant som är relevant för frågan om drogtester i skolan. När rättsutredningen anlänt till Skol­inspektionen borde Ingegärd Hilborn gått in på sitt rum och stängt dörren, sparkat av sig skorna, stängt av telefonen, läst igenom de 13 sidorna flera gånger, tänkt till ordentligt och sen tagit mod till sig och sagt till sin chef: "Vi lägger ner det här. Vår linje håller inte."

Så blev det alltså inte utan Skol­inspektionen fick istället bakläxa av JO. Det är bra för alla som vill motverka missbruk av narkotika, men det är inte bra för Skol­inspektionen som förlorat några ton i trovärdighet. Detta i sin tur är dåligt för Sverige. Skol­inspektionen är en viktig myndighet. Vi har problem med kvalitet i vårt skolväsende och där kan/borde Skol­inspektionen spela en viktig roll för att lyfta svensk skola. 

Just därför är det rejält sorgligt att läsa en intervju med Ann-Marie Begler som SR Jönköping gjort. Hon anser fortfarande att Nässjö bryter mot lagen och överväger att skriva till regeringen (oklart i vilket syfte). Ann-Marie Begler lovar vidare (hotar?) att granska varje skola som tänker sätta igång med slumpvisa drogtester i framtiden. Som om det JO har sagt om Nässjös modell inte skulle gälla i det fall en annan skola vill göra på samma sätt.

Är det fattningsförmågan som är problemet eller finns det hos Ann-Marie Begler en fanatisk hållning som gör henne olämplig som myndighetschef? Inte vet jag, och det är tacksamt nog inte min sak att avgöra.

Per Johansson

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln