Bra, Filippa!

Visst, det kan uppfattas som högst onödigt av Moderaterna i Stockholms läns landsting att begära återremiss på frågan om sprutbyte. Beslut i frågan skulle fattats i landstingsfull­mäktige den 8 juni, men nu har ärendet skickas tillbaka till tjänstemännen i landstinget för ytterligare beredning.

Alla andra partier (!) hade gått ihop om ett förslag om att införa sprutbyte i Stockholm (om Stockholms stad fattar samma beslut), vilket alltså ledde till att Moderaterna helt plötsligt hamnade i minoritet. Detta utnyttjade de till att begära en minoritetsåterremiss, vilket man i princip alltid har rätt till, i alla fall en gång. Talesperson för Moderaterna i detta var Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd. Det går inte att komma ifrån att det faktum att hon är gift med statsministern gör det lite extra intressant när hon nu agerar i denna minst sagt (politiskt) infekterade fråga.

Moderaterna menar att det finns flera obesvarade frågor som måste redas ut och Filippa Reinfeldt passar i ett pressmeddelande på att förklara varför hon är mot sprutbyte:

"Vi vill rädda fler liv, därför säger vi nej till sprutbyten. Internationella erfarenheter visar att sprutbytesprogram får fler missbrukare att gå över från att röka heroin till att injicera, och att deltagare smittas av blodburna smittor i högre grad än de som inte deltar. Risken är alltså större att sprutbyten tar liv, än räddar liv."

Från RNS sida har vi gång på gång pekat på att Skåne har den högsta narkotika­relaterade dödligheten i Sverige, vilket inga sprutförespråkare någonsin brytt sig om. Omsorgen om narkomanernas liv verkar inte vara så stor när det kommer till kritan. Inte heller har det hjälpt att peka på att i Vancouver och Montreal är andelen hiv-positiva narkomaner större bland de som går på sprutbyte jämfört med de som inte gör det. Att en ny forskningsöversikt publicerad nyligen i Addiction sågar underlaget för WHOs rekommendation spelar heller ingen roll. Viljan att införa sprutbyte har antagit formerna av en väckelse bland många beslutsfattare och opinionsbildare. När politik glider över till religion försvinner förnuftet ut ur rummet lika fort som ljuset när man släcker lampan.

Nu måste landstingsfull­mäktige i Stockholm samlas till ett extrainkallat möte före midsommar för att hinna med att besluta att man vill införa sprutbyte i Stockholm. Många är arga över detta och tycker att Moderaterna bara krånglar till det eftersom utgången ändå är given.

Jag tycker att det var bra att Filippa Reinfeldt gjorde såhär. Det blev minst sagt tydligt att det inte råder politisk enighet i frågan. Det är bara några få månader kvar till valet och det är bra att väljarna får chansen att uppfatta de skillnader som finns. Politik handlar om många olika frågor och varje väljare måste göra sin egen avvägning.

Per Johansson