Kan man dö av cannabis?

Det var länge sedan det skrevs och pratades så mycket om cannabis i media. "Alla" vill vara med och ha en åsikt. Det är bra. Narkotika­politiken mår bäst av att så många som möjligt är med och diskuterar. Knarkfrågan är en alldeles för viktig för att överlåtas till experter och politiker.

Johan Anderbergs bok "Cannabusiness – om konsten att legalisera en drog" recenseras av alla tidningar som vill visa att de hänger med. Kajsa Ekis Ekman recenserar boken i Dagens Nyheter den 1 september. Hon för ett rätt frejdigt resonemang om hur man ska se på legalisering av cannabis utifrån sina egna svårigheter att ta ställning. Hon glider in i ett moraliskt resonemang om bristen på ansvarskänsla hos legaliseringsivrarna inför de konsekvenser ett avskaffande av den restriktiva politiken skulle få. Kajsa Ekis Ekmans recension är intressant att läsa om inte annat än för att hon gör ett seriöst försök att ta upp det dilemma som ligger i att sätta gränsen för samhällets rätt och möjligheter att lägga sig i medborgarnas beteende.

Att Kajsa Ekis Ekman inte ägnat narkotikaproblemet åratal av studier framgår tydligt men är absolut ingen anledning att kritisera henne. Förutom en plump i protokollet. En riktig blaffa faktiskt. Kajsa Ekis Ekman skriver, efter att ha listat några skadeverkningar av cannabis: "Men är det tillräckligt för att förbjuda en drog som aldrig dödat någon?" Påståendet att ingen dött av cannabis används hela tiden av cannabisvännerna och har blivit till en sanning. I alla fall för somliga.

Resonemanget om det obefintliga sambandet mellan cannabis och döden utgår från heroinet, som alldeles uppenbart dödar en ansenlig del av de som använder drogen. Ofta genom att andningsmuskulaturen slås ut och personen ifråga bokstavligen drunknar på torra land. Nästan lika ofta kommer dock döden genom att ett långvarigt missbruk gjort personen försvagad och att en kombination av flera droger på en gång blir för mycket. All heroindöd handlar inte om överdoser.

Det är i själva verket rätt ovanligt att folk dör på grund av akut förgiftning av droger. Det dör flera tusen personer årligen i Sverige av skador de fått av alkohol. Kombinationen trafik och alkohol är kraftfullt dödlig. Dråp och mord beror ofta på att gärningsmannen varit berusad. Ofta så även offret. Men ytterst få dör av akut alkoholförgiftning. Ingen dör av nikotinförgiftning men likafullt går ungefär en rökare i timmen en förtida död till mötes i vårt land.

Det är inte helt enkelt att slå fast vad en narkotika­relaterad död är för någonting. Olika länder har olika definitioner och olika system för att samla in informationen och därför är jämförelser mellan länder ytterligt svåra. Den i Sverige som troligen vet mest om detta är forskaren Anna Fugelstad vid Karolinska Institutet. I en rapport i år till Folkhälsoinstitutet redovisar hon utvecklingen i Sverige från 1997 fram till 2010.

Vid rättsmedicinska undersökningar av dödsfall tittar man bland annat på förekomst av narkotika i blodet. Det är mycket vanligt att man hittar flera illegala droger liksom alkohol och läkemedel. Man gör en bedömning vilken drog som haft dominerade betydelse för dödsfallet. Heroin ligger här högst vilket inte förvånar någon. Siffran pendlar runt 150 dödsfall om året. Amfetamin har ökat under senare år och ligger nu på drygt 100 dödsfall. Dödsfallen kopplade till metadon och THC (cannabis) har legat nära varandra under hela perioden utom just mot slutet när metadon stuckit iväg uppåt och landat på knappt 100 medan THC ligger runt 65.

När ett dödsfall undersöks rättsmedicinskt kan det bero på många olika saker; bilolyckor, drunkningar, mord, självmord osv. Mellan 1997 och 2010 har man hittat narkotika i kroppen på 14,2 procent av de som mördats, på 7,3 procent av de som dött i bilolyckor och 3,2 procent av de som begått självmord. I slutet av 90-talet dog ca 300 personer en narkotika­relaterad död. Idag dör drygt 400.

Jag var nyligen på en begravning där en 18-årig flicka blev jordfäst. Hon skulle i höst ha börjat tredje året i gymnasiet. Hon ägnade stor del av sin fritid åt friidrott och var mycket lovande inom ett par grenar. Det verkar som om hon i somras blivit introducerad till cannabis av kompisar. En kväll i juli tappar hon helt greppet om verkligheten i samband med att hon rökt på. Med stor svårighet tar hon sig hem till sin pappa och uppträder där mycket förvirrat. Situationen är kaotisk och allt talar för att flickan drabbats av en psykos. Plötsligt och utan förvarning reser hon sig upp ur soffan, går snabbt fram till balkongdörren, öppnar den, går ut på balkongen och svingar sig över räcket och faller. Fem våningar ner. Hon är död när ambulansen kommer.

 Per Johansson