Kanada vill göra narkotika-konventionerna "frivilliga"

Högsta domstolen i Kanada har i en prejudicerande dom slagit fast att regeringen i Ottawa inte har rätt att beordra att det sprutrum för narkomaner som finns i Vancouver ska stängas. Det är ett beslut som i sin förlängning gör alla internationella konventioner meningslösa.

I praktiken har alla fungerande länder ratificerat FNs narkotikakonventioner. Årligen träffas länderna i Wien i mars i form av Commission on Narcotic Drugs, CND, som är en del av FN-systemet. Om man vill åstadkomma en ändring eller ett tillägg i konventionerna får man ta upp sitt förslag där. Bolivia försökte för några år sedan få ett undantag för odling av kokablad men misslyckades. Då tog man som första land någonsin tillbaka sin ratificering.

Just i Wien har också International Narcotics Control Board, INCB, sitt kontor. Det är en ganska liten FN-myndighet som fungerar som juridisk övervakningskommitté. INCB granskar att länderna lever upp till det de åtagit sig när de ratificerat narkotikakonventionerna. Om man har anledning att kritisera ett land för något kommunicerar INCB direkt med det landet och oftast löser sig det hela utan större åthävor. Men INCB publicerar också en årlig rapport där man offentligt talar om vad som är fel. En fråga man återkommit till gång på gång är den om sprutrum, som INCB anser bryter mot FNs narkotikakonventioner.

Att Kanada, i likhet med exempelvis Norge, Tyskland och Schweiz, struntar i vad INCB slagit fast är upprörande i sig. Men dessa länder sänder också ut ett budskap om att det inte är så viktigt att följa en internationell överenskommelse man ingått som nation.

Om det blir "frivilligt" att följa FNs narkotikakonventioner, varför ska det då inte vara "frivilligt" att följa andra konventioner? Jovisst, skurkaktiga regimer bryter dagligen mot flera konventioner. Men just detta är något för folk i dessa länder att kämpa för; att deras ledare ska bytas ut mot sådana som lovar att följa konventionerna om exempelvis mänskliga rättigheter. Utan den typen av gemensamma bindande överenskommelser vore vi tillbaks i en tid då det inte fanns något skydd alls mot tyranniet. Vad är det för mening att ha en konvention mot tortyr om den bara är en rekommendation att följa om man har lust?

Kanadas Högsta domstol borde ha vägt in att Kanada är en del av det internationella samfundet, att Kanada ratificerat FNs narkotikakonventioner och att regeringen och landet därmed är ålagda att följa INCBs beslut om sprutrum. Den som vill ändra i konventionerna får be sin regering ta upp frågan på CND i Wien. Bolivias beslut att lämna narkotikakonventionerna var dumt men ändå tecken på ett mått av hederlighet. Det kan man inte säga om Kanadas agerande.

Per Johansson

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln