Folkpartiet vill förbjuda frivilliga drogtester

Folkpartiets landsmöte har med röstsiffrorna 85-82 beslutat att man ska verka för att förbjuda frivilliga drogtester i skolorna. Förbjuda frivilliga drogtester. Tre ord som innehåller en intressant motsättning. Folkpartiet vill alltså förbjuda föräldrar och deras barn att ingå frivilliga avtal med skolan om att den unge ska lämna drogtester i syfte att förebygga och upptäcka missbruk av narkotika.

JO har för inte så länge sedan konstaterat att det är helt i linje med svensk lag att sådana avtal sluts mellan föräldrar, elever och skola under förutsättning att frivilligheten säkerställs. Utlåtandet från JO kom med anledning av att Brinellgymnasiet i Nässjö satt igång ett program med slumpvisa drogtester. JO hade inga invändningar mot hur detta genomfördes i Nässjö. Detta vill alltså Folkpartiet förbjuda. Partistyrelsen argumenterade visserligen kraftfullt mot det som sen blev beslutet, men led alltså nederlag i omröstningen.

Om man vill stärka individens rätt och möjligheter att påverka sin situation och utforma sitt eget liv måste man också lita till att samma individ har förmåga att själv ta ställning till huruvida man ska tacka ja till ett erbjudande om att delta i ett drogtestprogram. Varför tror inte Folkpartiet att folk klarar av att själva ta ställning?

Om Folkpartiet i Riksdagen skulle lyckas driva igenom ett förbud mot drogtester i skolorna innebär det att de föräldrar som i samråd med sina barn vill ha hjälp av skolan att med drogtester motverka och eventuellt upptäcka missbruk hos barnet blir fråntagna den möjligheten. En inskränkning i dessa familjers möjligheter att själva forma sina liv.

Per Johansson

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln