Gatewayteorin bekräftad

Helt nyligen presenterades en stor studie från Frankrike som bekräftar det som varit känt sedan länge: de tonåringar som börjat röka cannabis löper mycket större risk att också börja med andra olagliga droger jämfört med tonåringar som aldrig börjat. Först senaste nytt från Kanada, sedan tillbaks till Frankrike.

Det Liberala partiet i Kanada var länge det dominerande partiet men har under senare år förvisats till det politiska baksätet av väljarna i det vidsträckta men glest befolkade landet norr om Amerikas Förenta Stater. Partiet hade kongress i helgen och beslutade då med stor majoritet att verka för att legalisera marijuana. Man kan ana ett populistiskt drag i detta. En opinionsundersökning i Kanada visade nyligen att 66% av kanadensarna är för en legalisering och endast 2o% försvarar förbudet av drogen.

Det kanske blir så att Kanada blir det första landet i världen som lämnar FNs narkotikakonventioner i syfte att legalisera en av de tre droger (opiater, kokain och cannabis) som finns med i den första av konventionerna, den från 1961. Bolivia har redan lämnat 1961 års konvention, men med det mycket specifika syftat att legalisera kokaodling för andra ändamål än kokainframställning. Bolivia vill inte legalisera kokain.

Majoriteten har per definition alltid rätt i en demokrati och som det ser ut skulle Kanada kunna gå från ord till handling och verkligen legalisera cannabis. Frågan är dock hur många problem kanadensarna tror sig lösa och hur många nya problem de skapar.

Den franska vetenskapliga studien heter "Cannabis use stages as predictors of subsequent initiation with other illicit drugs among French adolescents: Use of a multi-state model" (Puh!) Huvudför­fattare är Aurélie Mayet och den är publicerad i tidskriften Addictive Behaviours, nr 37 sid 160-166.

Forskarna har intervjuat nästan 30 000 tonåringar om deras drogvanor; alkohol, tobak, cannabis och andra olagliga droger. De som uppgav att de experimenterat med cannabis löpte 21 gånger högre risk att också ha använt en annan olaglig drog jämfört med icke-användare. De som använde cannabis dagligen löpte 124 gånger högre risk! Den franska studien är stor och verkar mycket välgjord. Det är intressant att den genomförts i Frankrike där cannabisrökning är mycket vanligt bland unga människor, 47% av de som intervjuats uppgav att de någon gång använt cannabis. Det vill säga det är ganska "normalt" att ha rökt på och inget som bara socialt marginaliserade grupper ägnar sig åt vilket i så fall skulle kunna förklara det starka sambandet med andra olagliga droger.

Gatewayterorin, det vill säga att cannabisrökning leder till missbruk av annan narkotika, har fått stöd i flera andra studier tidigare. Det är viktigt att forskningsresultat upprepas med nya studier. Det är så kunskap om ett problem gradvis byggs upp. Inte desto mindre är det just det här sambandet som verkar provocera cannabisvännerna allra mest.

De som verkar för att legalisera cannabis tar på sig ett stort ansvar för hur framtiden kommer att gestalta sig. Förutom alla de skador cannabis i sig leder till (att kalla cannabis en "lätt" drog måste vara en av 1900-talets största marknadsföringsbluffar) kommer en legalisering leda till att missbruk av heroin, ecstasy, amfetamin med mera ökar dramatiskt i befolkningen. Räck upp handen alla som tycker det är OK!

Per Johansson