Lägre intelligens hos barn om mammam röker på

Gravida kvinnor som röker cannabis riskerar skada sina barns intellektuella utveckling, visar en tämligen unik amerikansk vetenskaplig undersökning som pågått under många år; School achievement in 14-year-old youths prenatally exposed to marijuana, publicerad i tidskriften Neurotoxicology and Teratology 34 (2012) 161-167.

Ett forskarteam under ledning av Lidush Goldschmidt vid University of Pittsburgh har intervjuat 763 gravida kvinnor om deras drogvanor under graviditeten. Uppföljning har gjorts när barnen fötts, vid 8 och 18 månader, vid 3, 6, 10, 14, 16 och 22 års ålder. Två rapporter har publicerats tidigare, dels när barnen var 6 år och dels när de var 10 år. Den här tredje rapporten handlar om hur det gått för dem vid 14 års ålder. Den enda liknande studie som finns heter Ottawa Prenatal Prospective Study. Den visar inte att den intellektuella utvecklingen hos barnen skulle hämmas i de lägre åldrarna men att barn till de mödrar som rökt minst 6 marijuanacigaretter (joint) i veckan vid 13 till 16 år fick vissa inlärningsproblem.

Vid 14-årsuppföljningen i Pittsburgh deltog 524 av de ursprungliga mödrarna och deras barn. Några barn hade dött, några barn levde inte med sina mödrar, några hade flyttat och några ville inte delta i studien. De barn som ingick i bortfallet hade vid födelsen inga avvikande värden vad gäller vikt, moderns inkomst och utbildning mm jämfört med hela gruppen.

Forskargruppen konstaterar att de barn vars mammor rökt en joint om dagen eller mer under den första tredjedelen av graviditeten hade inlärningssvårigheter i signifikant högre grad än vad som är normalt för åldersgruppen. Forskarna kunde inte se att ett sådant samband fanns när det gäller cannabisrökning under andra och tredje tredjedelen av graviditeten.

De tidigare rapporterna, vid 6 respektive 10 års ålder, visade att det fanns ett samband mellan lägre intelligensutveckling och att modern rökt cannabis under graviditeten.

Annan forskning där man undersökt hur cannabis påverkar hjärnans utveckling hos djurfoster har visat att centrala nervsystemets utveckling hämmas. Det endocannabinoida systemet (hjärnans egna system för att reglera vissa känslor och beteenden) utvecklas inte normalt vilket i djurförsök visat sig påverka djurens stresstålighet bland annat. Dessa fynd överensstämmer med de fynd som framkommit i Goldschmidts studie.

I många länder är starka krafter på gång för att legalisera cannabis. I praktiken har detta redan ägt rum lite här och där. Jag utgår ifrån att detta i framtiden ska framstå som ett ytterst bisarrt inslag i vår tids politiska debatt. Man kan ju alltid hoppas.

Per Johansson

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln