Cannabis skadar minnet - ny forskning

Hjärnforskning är ett otroligt spännande ämne. Synd bara att man knappt fattar något av det. I den mycket ansedda vetenskapliga tidskriften Cell publicerades nyligen en rapport – Acute Cannabinoids Impair Working Memory through Astroglial CB1 Receptor Modulation of Hippocampal LTD – som inte mindre än 17 forskare från hela världen står bakom. Högst upp på listan av för­fattare står Jing Han, Shaanxi Normal University, Xian i Kina. Forskarna har kartlagt hur det går till på cellnivå i hjärnan på råttor när deras minnesfunktioner påverkas av cannabis.

Jag ska inte göra ens ett lamt försök att förklara vilka de nya rönen är, annat än att jag kan konstatera att det nu går att förstå hur det går till när minnet påverkas, inte bara att det påverkas. Det har man vetat sedan länge genom olika försök och observationer. Nu vet vi – hjärnforskarna i alla fall och vi får väl lite på dem – hur mekanismerna i hjärnan ser ut när cannabis kommer in i hjärnan och gör så att det blir svårare att komma ihåg. I alla fall när det gäller råttor och hur konstigt vi än kan tycka att det låter så är våra hjärnor inte så hemskt annorlunda än just råttors hjärnor.

Många är väldigt intresserade av att debattera de medicinska egenskaperna hos cannabis. Själv passar jag helst i den frågan. Jag menar att det är en fråga för den medicinska vetenskapen. Dock vill jag med anledning av rapporten i Cell säga en sak. Av det lilla jag förstod av texten framgår att olika ämnen i cannabisröken spelar olika stor roll för att minnesförmågan påverkas. Om/när mediciner ska tas fram ur cannabisplantan eller framställas syntetiskt, så måste läkemedelsföretagen eliminera den bieffekt som skadade minnesfunktioner utgör.

Ovanstående uppmaning är naturligtvis helt självklar i normala fall. Men nu är inte situationen normal när det gäller cannabis och medicin. Som alla vet som följer knarkdebatten har flera delstater i USA på politiska grunder, inte vetenskapliga, fattat beslut om att tillåta att folk får röka marijuana av "medicinska" skäl. Helsnurrigt! Men det innebär inte att det inte ska gå att utveckla cannabisbaserade mediciner.

Men dessa mediciner måste naturligtvis tas fram av läkemedelsföretag som renodlar de ämnen som har medicinsk effekt och eliminerar de skadliga effekter biologisk cannabis har. Allra bäst är om man kan få bort ruseffekten helt för att få bort beroendepotentialen och få bort biverkningar såsom skador på minnet. Fantastiskt att det har gått att kartlägga så i detalj vad det är som sker när cannabis tränger in i hjärnans celler. Länge leve forskningen!

 Per Johansson