Marijuana + annan narkotika = sant

På University of Maryland i USA finns CESAR, Center for Substance Abuse Research. De skickar regelbundet ut CESAR-FAX – via mejl – som är vetenskapsnyheter i kortformat. (Lite konstigt med ordet FAX, hänger väl kvar sen man faktiskt använde fax för sånt här.)

Den 29 maj rapporterar CESAR om en drogvaneundersökning bland high-schoolungdomar i USA som visar att 9 procent av dem hade rökt marijuana mer än 20 gånger den senaste månaden och att deras drogvanor i övrigt låg mycket högre än de ungdomar som inte rökt marijuana alls den senaste månaden.

Cannabisvännernas favoritargument är att jämföra med alkohol, som de påstår är mycket farligare än cannabis. Vad nu det har med saken att göra, egentligen. Det råder inget tvivel om att alkohol är ett giftigt ämne som orsakar stora skador på individ och samhälle. Det är för mig obegripligt hur alkoholens farlighet skulle kunna göra cannabis till en harmlös och säker drog att använda i berusningssyfte. Varje drog måste givetvis bedömas för sig utifrån vad forskning och beprövad erfarenhet säger.

Det som är intressant med den undersökning CESAR hänvisar till är att det finns en stor skillnad i alkoholvanor mellan de ungdomar som använt cannabis den senaste månaden och de som inte gjort det. 45% av de som inte rökt på hade druckit alkohol minst en gång medan 83% av cannabisrökarna gjort det.

Övriga data i undersökningen förstärker kopplingen mellan cannabis och andra droger. Dessutom framgår att de som röker på mer också använder andra droger mer. När det gäller ecstasy hade 2% av de cannabisfria ungdomarna tagit den drogen senaste månaden. Av de som rökt cannabis färre än 20 gånger senaste månaden hade 23% tagit ecstasy och av de som rökt på mer än 20 gånger hade 44% använt ecstasy. Motsvarande siffror för kokain/crack är 1%, 17% och 31%.

Dessa siffror kommer inte som en överraskning för alla som följt forskningen under senare år. Och de som har klinisk erfarenhet av missbruk har iakttagit kopplingen mellan cannabis och annan narkotika i årtionden. I januari skrev jag här på Åsikten om en stor fransk undersökning som byggde på intervjuer med 30 000 franska ungdomar och där kopplingen mellan cannabis och annan narkotika visade sig vara mycket stark. Huvudför­fattaren till rapporten, Aurélie Mayet, talade nyligen i Stockholm på 3rd World Forum Against Drugs.

Det är bra att vi får en diskussion om cannabis och hur vi ska handskas med denna drog juridiskt. Allt måste givetvis kunna ifrågasättas, även narkotikaförbudet. Men de som vill legalisera cannabis måste visa hur detta skulle kunna minska de problem som uppenbarligen finns kopplade till drogen. Och då menar jag ALLA de problem och skador som det handlar om. Att cannabismissbruk leder till missbruk av andra droger är ju bara ett problem bland många.

Per Johansson

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln