Döden, döden, döden

Då och då påstås det i narkotikadebatten att de narkotikarelaterade dödstalen i Sverige är bland de högsta i Europa eller rent av de allra högsta. Den 30 juli skrev Dagens Nyheter i en huvudledare: "Dödligheten bland missbrukare är avsevärt högre i Sverige än i länder med en mindre repressiv politik." Ett oprecist påstående utan hänvisning till fakta. Troligen ett exempel på den gamla sanningen att journalisters främsta källor är andra journalister. "Avsevärt högre"? Jämfört med vilka länder?

Låt mig redan nu klargöra att jag tycker att det är mycket allvarligt att Sverige har höga dödstal relaterade till narkotika, för det har vi. Det är fler som dör av narkotika än i trafiken idag i Sverige. Jag vill inte på något vis bagatellisera detta. Tvärtom! Detta är ett misslyckande för oss alla.

I förra veckan, den 17 augusti, presenterade regeringen i Skottland den senaste statistiken över drogrelaterade dödsfall i landet, 2011 års siffror. Totalsiffran har gått upp från 485 till 584. Heroin/morfin har gått ner från 254 till 206. Metadon har gått upp från 174 till 275. Det vill säga: det var fler som dog av metadon än heroin.

Det är svårt att göra jämförelser med Sverige även om siffrorna verkar tala sitt tydliga språk. Det bor drygt fem miljoner invånare i Skottland mot drygt nio i Sverige, vilket indikerar att de har dubbelt så höga dödstal som vi per capita. Men skottarna räknar in akut alkoholförgiftning i sin statistik vilket redovisas separat i Sverige. I den skotska statistiken finns å andra sidan inte cannabisrelaterad död vilket är en kolumn i de svenska tabellerna. 

Till och med jämförelser över åren är svåra att göra för Skottland självt. Fram till 2007 rapporterade vissa patologer bara en drog som orsak för varje dödsfall. 2008 skapades nya regler som alla ska följa och då kan flera droger rapporteras för ett enskilt dödsfall.

I presentationen från skotska regeringen redovisar man siffror från 1996 och framåt. Det är intressant att se hur siffrorna går upp och ner i de olika kolumnerna. Mest upp, tragiskt nog. Den totala genomsnittssiffran för åren 1996-2000 är 260 dödsfall per år. För åren 2007-2011 är siffran 529. Det ser verkligen illa ut för Skottland och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. 

I en artikel idag, 21 augusti, i tidningen The Scotsman höjs röster för att minska metadonförskrivningen i Skottland. Cirka 22 000 skottar får metadon dagligen och vissa har fått det i decennier. Förskrivningen kostar skattebetalarna miljontals pund och politiker både till höger och vänster ifrågasätter om detta är rätt sätt att använda pengarna.

Möjligen kan länderna i EU i framtiden skapa rutiner för att mäta narkotikarelaterade dödstal på samma sätt. Då kan vi göra jämförelser länderna emellan och då kan tvärsäkra uttalanden möjligen vara OK. I dagsläget bör man närma sig statistiken över narkotikadöden med stor försiktighet. Däremot bör man inte spara på vare sig frenesi eller energi när det gäller att göra något åt att så många unga liv går till spillo, helt i onödan.

Per Johansson