Cancerframkallande "medicin"

Den 10 september publicerade den vetenskapliga tidskriften Cancer, som ges ut av American Cancer Society, en rapport som rimligen borde vara dödsstöten för det av legaliseringsivrare drivna projektet "medical" marijuana.

Rapporten har fått stor uppmärksamhet, vilket inte är konstigt eftersom den berör det som är så viktigt för så många av oss: sex. En forskargrupp från Kalifornien och Spanien har studerat män som fått testikelcancer och jämfört dem med en kontrollgrupp av jämförbara friska män. Resultaten visar att marijuanarökning ger dubblerad risk att få testikelcancer jämfört med dem som inte rökte alls.

Tidigare studier har indikerat detta samband och nu får det anses bekräftat. Ett intressant sidofynd var att de som missbrukat kokain löpte lägre risk än normalbefolkningen att få testikelcancer. Detta har inte observerats tidigare och behöver självfallet undersökas mer. Forskarna tror att det kan ha att göra med att kokainet tar död på de celler som producerar spermier. Ingen särskilt bra metod för att motverka cancer i testiklarna således.

Testikelcancer drabbar främst yngre män. En tid i livet då man troligen är som mest intresserad av ha ett väl fungerande sexliv och en intakt förmåga till reproduktion. Om klokskap rådde i världen borde de delstater i USA som lagstiftat om marijuana som "medicin" omedelbart exkludera män från de programmen. Cancerframkallande medicin, hur bra låter det?

Per Johansson