Tänker luf tänka om nu?

I slutet av augusti presenterades en ovanligt väl genomförd forskningsrapport från Nya Zeeland där man visar att de som i tonåren etablerat en vana att röka cannabis med viss intensitet förlorar i intelligens. Tappet blir större ju mer man röker. Och vad värre är: förlusten kvarstår även om man slutar röka på. Rapporten heter Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife med Madeline H. Meier som huvudförfattare och publicerades i tidskriften Proceedings of the National Academy of the United States of America, PNAS.

Inget är nytt under solen. Kunskapen att man blir dum av att röka cannabis har funnits länge, dels bland folk i gemen och bland professionella som har erfarenhet av cannabisrökare och dels genom en hel del studier. Det som är nytt den här gången är att studien är så omfattande i tid och antal personer. Man har följt dryg 1000 personer från det de var 13 år och fram tills de fyllt 38. Rapporten har fått välförtjänt stor uppmärksamhet i media och ingen som följer med i samhällsdebatten har kunnat undgå den.

Det ska bli intressant att se vilka slutsatser Liberala ungdomsförbundet, luf, kommer att dra av rapporten. Mig veterligen är luf det enda av de etablerade politiska ungdomsförbunden som har tagit ställning för en legalisering av cannabis. Inom Centerns ungdomsförbund finns också en diskussion som drar sig åt legaliseringshållet men i cuf:s program finns inte detta inskrivet, vilket det gör i luf:s program.

Luf vill också att cannabis ska legaliseras för medicinskt bruk, vilket faktiskt redan är fallet i och med att Sativex godkändes som läkemedel av Läkemedelsverket. Möjligen vill luf att det ska bli godkänt som läkemedel att röka hasch eller marijuana, vilket inte något land i världen har godkänt. Att godkänna läkemedel är inte politiska beslut utan ska avgöras på vetenskaplig grund av ansvarig myndighet; i Sverige just Läkemedelsverket. Att några delstatsparlament i USA har stiftat lagar om cannabis som medicin är genant för det amerikanska politiska systemet och har inget med vetenskap och beprövad erfarenhet att göra. 

När man tar del av de nyazeeländska rönen om cannabis och ungdom blir det extra märkligt att det är ett politiskt ungdomsförbund som vill legalisera cannabis. Nästan alltid börjar folk röka cannabis när de är unga, långt innan hjärnan är fullt utvecklad. Hjärnans utveckling pågår flera år efter att man fyllt 20 år. För mig känns det som vore mest naturligt för ett ungdomsförbund att verka för en politik som ska skydda unga människors hjärnor.

– Den politik som gäller nu har misslyckats, säger kanske luf. Många ungdomar röker på trots att det är förbjudet! Detta är onekligen sant. Allt borde vara bättre, är det lätt att tycka. Men är det rimligt att tro att det blir färre tonåringar som börjar röka cannabis om det blir en laglig drog i Sverige? Åldersgräns, visst, men hur hög ska den vara? 25? Och hur bra lyckas vi upprätthålla de åldersgränser vi har för alkohol och tobak.

Jag tror, hoppas i alla fall, att luf:s nuvarande narkotikapolitiska hållning kommer att ha svårt att få brett stöd bland unga i Sverige. Allra mest hoppas jag på att luf kommer att ändra ståndpunkt.

Per Johansson