Subutex ut, Suboxone in?

Ibland svänger samhällsdebatten om helt oväntat. Vem hade för ett halvår sedan trott att underhållsbehandling med metadon, Subutex och Suboxone skulle diskuteras som vi gör idag? Att tillverkaren Reckitt Benckiser stoppar försäljningen av Subutex är minst sagt dramatiskt. 

Är det bra att Subutex försvinner från läkemedelsmarknaden? Jag tror det, men man ska vara försiktig i sina slutsatser. Tvärsäkra uttalanden när det gäller underhållsbehandling ska man vara mycket misstänksam mot.

Missbruket av Subutex är tyvärr ganska utbrett och dödsfallen kopplade till läkemedlet räknas i tiotal per år. Det är detta Reckitt Benckiser hänvisar till när de nu tar bort Subutex. Samtidigt är detta ett misslyckande för svensk missbruksvård som inte lyckats hantera Subutex bättre eftersom det är ett läkemedel som har fördelar jämfört med alternativet metadon. En striktare tillämpning av behandlingsföreskrifterna och större återhållsamhet med doseringen så hade situationen varit mycket bättre. 

Dock är läget nu sådant att inte så mycket har hänt, egentligen. Subutex – som är ett varumärke, buprenorfin är det kemiska namnet – är inte patentskyddat vilket innebär att andra tillverkare kan leverera samma läkemdel, dock med andra namn. Så på ett sätt fortsätter allt som förut när Subutex fösvinner. På ett annat sätt har Reckitt Benckisers utspel gjort att temperaturen i debatten har stigit ganska många grader. En fråga som pockar på svar är om buprenorfin borde tas bort helt som läkemedel i Sverige.

Reckitt Benckiser levererar också läkemedlet Suboxone som innehåller buprenorfin och naloxon. Den sistnämnda substansen ska minska risken för felanvändning i form av intravenöst missbruk. Tydligen går det att missbruka även Suboxone men det är krångligare och effekten är sämre. Själva behandlingseffekten är samma som för Subutex. 

Således: Det kanske vore bäst om de rena buprenorfin-preparaten togs bort som läkemedel och ersattes av Suboxone. Och att förskrivningen av metadon begränsades så långt det går, till de patienter som fått det utskrivet i flera år och att behandlingen fungerar bra för dem. Reckitt Benckiser är vinnare på kort sikt som leverantörer av Suboxone, men det spelar i alla fall inte mig någon roll om det löser andra problem inom denna viktiga men svåra behandlingsform.

Att fatta beslut i den här typen av frågor ankommer på den medicinska expertisen. Viktigast är Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Den sistnämnda myndigheten har varit alltför passiv och inte utövat sitt tillsynsarbete på det sätt som ankommer på den. Sent om sider har man dock vaknat och nyligen kom Socialstyrelsen med en rapport om läget. Bra. Nästa steg är att ta krafttag för att stävja läckage till svarta marknaden av läkemedlen och att röna ut hur stort insmugglingsproblemet är.

Per Johansson