EMCDDA: Sverige ligger bra till

År 2006 fick Sverige en guldmedalj för vår narkotikapolitik av UNODC, FNs narkotikamyndighet med säte i Wien, i form av en rapport som lyfter fram vårt lands politik som ett föredöme. Nyligen träffade jag dåvarande generaldirektören Antonio Maria Costa. Han är nu pensionerad men följer den internationella narkotikadebatten noga. Costa är mycket oroad över det som sker i världen just nu och särskilt i USA. Små länder sätter inte den internationella dagordningen vilket dock USA gör. Lite i förbigående berörde han Sverige; "I was impressed by the figures".

Etiketter: internationellt europa

Då och då, ganska ofta faktiskt, hör man folk säga att narkotikapolitiken misslyckats och därför måste vi byta politik. Misslyckats i förhållande till vad? Total befrielse från alla narkotikaproblem i världen? Jovisst, där är vi inte. Men det är vi inte med några andra problem heller, med några få undantag. Polio är nästan helt utrotat, likaså smittkoppor. Det går nog att komma på några exempel till men det finns hur många samhällsproblem som helst som vi ständigt brottas med utan att vi överväger att ge upp inför dem. 

Nyligen presenterade EUs drogforskningscentrum EMCDDA sin narkotikarapport för 2013. Man jämför siffror länderna emellan i EU, över hur narkotikasituationen är. Sverige ligger generellt sett mycket bra till. Viktigast, tycker jag, är cannabisanvändning bland unga och där tillhör vi bottenskiktet, villket alltså är bra. När det gäller amfetamin ligger vi mer i mitten, vilket har sin bakgrund i att amfetamin etablerade sig tidigt i Sverige. Flera länder – Tyskland, Polen, Skottland, Danmark, m.fl. –  har gått om Sverige i detta och har idag väsentligt större problem. Ecstasymissbruket i EU är begränsat. Storbritannien, Holland, Estland och ett par länder till sticker dock ut.

Ett diagram har uppgifter om nydiagnosticerade hiv-fall bland injektionsmissbrukare. Låga siffror – färre än fem fall per 1 miljon invånare – i hela EU med några undantag. Portugal, Rumänien och Bulgarien har 5-10 fall. Baltstaterna och Grekland har fler än 10 fall.

Slutligen siffrorna för "narkotikainducerad dödlighet" bland vuxna, 15-64 år. Det som vi kan kalla överdoser. (Inte samma som "narkotikarelaterad dödlighet" som är ett vidare begrepp.) Genomsnittet är 18 döda per 1 miljon invånare. Sverige har 35 vilket ju är alldeles för högt, dock lägst i Norden. Danmark har 50, Finland 53 och Norge 73. Sämst i EU är Estland med 136. Siffrorna i tabellen ser lite mystiska ut i flera fall så därför ska man vara extra försiktig med jämförelser här. Dock är det uppenbart att Sverige inte har "högsta dödstalen i Europa", som det ibland hävdas i debatten.

Ingenting i samhället blir någonsin perfekt. Det finns alltid mer att göra. Narkotikaproblemet är svårbemästrat. Det förutsätter insatser på många olika nivåer och en blandning av hårdhet och hjärta som sannerligen inte är enkel. Den svenska politiken har rönt vissa framgångar, vilket siffrorna från EMCDDA visar. Det vi måste göra nu är att se till att bli ännu bättre, istället för ännu sämre, vilket skulle bli resultatet om vi exempelvis avskaffade förbudet att bruka narkotika. 

Per Johansson