Förbudet fungerar

Från Narkotikafrågan #1/2015 Spicemissbruket förefaller minska efter att ha ökat stadigt sedan 2007
och nått en topp under senhösten 2014. Statistiken från
Giftinformationscentralen visar nu en kraftig minskning av frågor om
Spice-förgiftningar. Även på akutmottagningar märks en nedgång i antalet ungdomar som är Spice-förgiftade. Förklaringen ligger i att flera varianter av Spice nu klassats som narkotika eller hälsofarlig vara. Regeringen klassade den 16 januari 24 olika variant er av nätdroger som tidigare såldes som Spice.

Sammanlagt är nu 87 varianter av Spice klassade som narkotika eller
hälsofarlig vara och därmed förbjudna att säljas fritt på nätet. Med
regeringens beslut försvann dessa preparat från försäljningssajterna.
Beslutet förefaller alltså ha fått omedelbara effekter.

Folkhälsomyndigheten utreder nu ytterligare ett 30-tal nätdroger, varav fem är Spice-varianter. Höstens larmrapporter och oro om det ökande Spice-missbruket och ungdomar som drabbades av förgiftningar och dödsfall blev för legaliseringsförespråkarna ytterligare ett argument för legalisering av cannabis och bevis för 
förbudspolitikens misslyckande.

Med en legalisering av cannabis skulle ungdomar föredra den drogen
framför de mer riskfyllda och skadliga Spice-preparaten. Nu visar verkligheten att en narkotikaklassning och förbud av nya preparat fungerar. Nya preparat och varianter kommer att dyka upp men en effektiv narkotikaklassning och förbud är bättre än att legalisera
cannabis. Åtminstone om målsättningen är att skydda ungdomar och
värna folkhälsan.

Staffan Hübinette

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter