#2/2015 Knark & miljö: Det finns inga gröna droger

Klicka för blädderbar pdf Klicka för blädderbar pdf

Vad får skolan göra och inte? 
Frivilliga drogtester eller påtvingat kroppsligt ingrepp? Skolinspektionen fortsätter sin vilseledande information. Staffan Hübinette reder ut begreppen.

Miljövänligt - glöm det! 
Tema: I ett starkt reportage från Belgien får vi ett flertal nedslående exempel på narkotikaframställningens negativa inverkan på miljön. 

Dödsfallen bara ökar
Trenden är tyvärr tydlig: Fler och fler dör av narkotika, och en stor bov i dramat är de preparat som tillhandahålls av narkomanvården. 

Vi recenserar även böckerna Bland flummare och predikanter i drogromantikens Sverige av Stig Helling och Nästan slagen - att bemöta aggressivitet i arbetslivet av Vivian Rössner Wejke. 

Detta och mycket annat kan du läsa här!