IVO försvårar för HVB-hemmen

Från Narkotikafrågan #2/2015 Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, heter en ny statlig myndighet som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvården. Av IVO:s tillsynsrapport för år 2014 framförs från IVO kritik mot att HVB-hem (hem för vård och boende – finns för både vuxna och för barn och
ungdomar) använder sig av vad IVO kallar ”integritetskränkningar” i form av drogtester, att personal har tillträde till klienters rum, att klienters väskor och rum genomsöks och att begränsningar i klienters telefonerande förekommer, så som att inte få ha hand om mobilen
själv eller att få telefonera endast i närvaro av personal. Det är för IVO mycket viktigt att alla restriktioner är ”frivilliga”.

Det finns skäl för de restriktioner som HVB hem kan ha. Det finns anledningar till att människor behöver vistas i HVB-hem. De behöver vård på grund av missbruksproblematik, många har också en psykisk ohälsa utöver missbruket. Att ha kontroll på att droger varken införs eller intas i HVB-hemmen är för klienternas skull. För att klienterna skall få hjälp att både bli drogfria och att klara drogfriheten. Och det är också för klienternas och personalens säkerhet som knivar och andra farliga föremål inte får föras in.

Vad är det för ”integritet” i att få fortsätta droga? Hur är det för de klienter som kämpar för att bli drogfria och klara drogfriheten när det är fritt fram för grannarna i rummen intill att missbruka narkotika? Och hur är det för både klienter och personal när de utsätts för livsfara för att det är fritt fram med knivar och andra till hyggen?

Skall man hårdra det hela kan vi inte ha några HVB-hem utan endast något slags tak-över-huvudet med vaktpersonal som i nödfall får ingripa när det utbryter våldsamheter. Är det så IVO vill ha det?

Ann-Marie Strömberg
ordförande RNS Storstockholm

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter