Alkohol enkelt, narkotika krångligt

Från Narkotikafrågan #3/2015
Säg att en elev kommer till skolan och är berusad. Med stor sannorlikhet skickas eleven hem och familjen kontaktas. Skulle samma sak hända fast eleven visar sig vara narkotikapåverkad blir det oftast mer problematiskt. Vad får och ska skolan göra? Hur bör man agera och vem ska man kontakta? Numera är det rätt vanligt att droger förekommer i skolan. Oftast vet skolledningen om att det finns sådana rykten, men har kanske aldrig fått dem bekräftade. Som rektor ska man inte heller agera eller fatta beslut utifrån rykten. Det gäller att skaffa sig handfast information och att ha en plan – en handlingsplan!

RNS har arbetat med projektet Narkotikafri Skola i flera år och varit med om både mot- och medvind i frågan. Det finns många krångliga lagar och förvirringar i frågan. Konsekvensen blir att skolor i sin ambition att motverka elevers narkotikabruk ibland går för långt och gör fel, medan andra inte gör något alls av rädsla att göra någonting fel. Med många års erfarenhet hjälper vi skolorna att ta fram handlingsplaner, för att på ett säkert sätt hjälpa eleven att komma tillbaka till ett liv utan droger, eller det allra viktigaste: Att aldrig prova!
För att beskriva lite enklare vad Narkotikafri Skola faktiskt gör har vi gjort en informationsfilm som kommer finnas på vår nya hemsida i höst. Så det finnas flera anledningar att hålla koll på våra hemsidor i höst. Håll utkik!

Pernilla Borg, organisationssekreterare

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter