Skolinspektionen accepterar drogtester i skolan

Från Narkotikafrågan #3/2015 Äntligen verkar det som om Skolinspektionen lägger ner sin kampanj mot drogtester i skolan. Efter att man gjort bort sig maximalt när det gäller Njudungsgymnasiet i Vetlanda och hänvisat till gammal lagstiftning (som inte ens var tillämplig när den gällde!) viker man nu ner sig och avråder skolorna från att använda drogtester. 

Tidigare har Skolinspektionen försökt hävda att det inte är tillåtet med drogtester i kommunala skolor, utan att kunna ge en begriplig motivering för detta. På Skolinspektionens hemsida ligger nu en ny text om drogtester som säger att de är tillåtna om frivilligheten kan säkras. Texten uppdaterades 20 augusti.

Förspelet till det som skett nu ägde rum 2009-2010 på Brinellgymnasiet i Nässjö. Där hade den kommunala skolan infört ett program med slumpmässiga, frivilliga drogtester som eleverna kunde ansluta sig till med föräldrarnas godkännande. Skolinspektionen hävdade att det var omöjligt att säkra frivilligheten vid testerna och beordrade kommunen att avsluta programmet. En enig politisk nämnd valde då att trotsa Skolinspektionens beslut vilket gjorde att
en privatperson i Stockholm JO-anmälde Nässjö kommun.

JO:s beslut kom i april 2010 och gick på Nässjö kommuns linje, det vill säga så länge frivilligheten kan säkras finns det inga hinder att införa slumpmässiga drogtester på en gymnasieskola. 

Skolinspektionens budskap till skolorna gällande drogtester har sedan dess varit minst sagt otydliga, ibland direkt felaktiga.

Man har underlåtit att upplysa om JO:s beslut och istället på olika vis motverkat att drogtester används i preventionsarbetet. Men i och med den senaste konstigheten så gör man ändå det rätta och accepterar att drogtester är tillåtna i skolan. Visserligen står man fast vid att man avråder skolor från att använda drogtester eftersom det är ”svårt att bedöma om ett drogtest faktiskt genomförts frivilligt”.

OK, alla har rätt att ha en åsikt, även om nog myndigheter bör stå på lite fastare grund än så när de utfärdar rekommendationer. Och vem har påstått att det skulle vara lätt att arbeta med narkotikaprevention i skolan?

RNS har drivit projektet Narkotikafri Skola i mer än 15 år under ledning av Staffan Hübinette. Vi har samlat på oss stor erfarenhet av såväl de praktiska delarna av arbetet såväl som de juridiska och vi
bevakar relevant forskning. I dagsläget har vi tät kontakt med några tiotal gymnasieskolor som ligger i framkant i arbetet med att säkerställa att skolan är en narkotikafri arbetsmiljö.

Per Johansson, Generalsekreterare RNS

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter