"Vi måste kunna säga stopp"

Henrik Tvarnö (S) kommunstyrelsens ordförande i Vetlanda Henrik Tvarnö (S) kommunstyrelsens ordförande i Vetlanda

Från Narkotikafrågan #3/2015. 
Narkotikafrågan fick en pratstund med Henrik Tvarnö (S), kommunstyrelsens ordförande i Vetlanda som bland annat säger att: 
"Vissa har sagt att de inte tycker om att kommunen som en offentlig verksamhet ”bryter mot lagen”, vilket ju i och för sig var lite oklart. Det sista är synpunkter jag tar till mig samtidigt som jag vill hävda att det moraliskt rätta ibland kan komma i konflikt med gällande lag."

Du gjorde ett uttalande på Facebook, som fick en del uppmärksamhet i media, om att det var moraliskt rätt att tänja på reglerna om drogtester, att inte nödvändigtvis följa Skolinspektionens anvisningar. Nu har läget ändrats en del i och med att Skolinspektionen hänvisade till gammal lagstiftning. Hur ser du på det juridiska läget idag?
- Skolinspektionen tog bara hänsyn till skollagen och inte till arbetsmiljölagen, som också måste vägas in. Nu är det juridiska läget bättre genom att vi kommer att få hjälp på så vis att en jurist på Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommer att titta på frågan och reda ut begreppen. Det här är något som angår inte bara oss utan alla gymnasieskolor i hela landet. Vi har även etablerat kontakt med Staffan Hübinette från projektet Narkotikafri Skola. Staffan har lång erfarenhet av den här typen av arbete och har kommit med kloka synpunkter på hur vi bör gå vidare.

- Det måste bli klart vad som är rimligt när skolan agerar vid missbruk. Vi ska inte straffa elever men vi måste kunna markera vad som gäller och säkerställa drogfrihet, dels för den enskilde eleven men även gentemot alla de elever som inte håller på med droger. De har rätt att förvänta sig att skolan är en drogfri miljö. Det handlar om att vi måste kunna säga stopp och samtidigt räcka ut en hand.

Vilka reaktioner har du fått i Vetlanda från kommuninvånare och andra?
- Övervägande väldigt positiva reaktioner. Folk tycker det här är en viktig fråga och vill att samhället agerar. Sen har jag också fått en del negativa reaktioner. Några som är tydligt drogliberala, andra som menar att de här drogerna är ofarliga. Vissa har sagt att de inte tycker om att kommunen som en offentlig verksamhet ”bryter mot lagen”, vilket ju i och för sig var lite oklart. Det sista är synpunkter jag tar till
mig samtidigt som jag vill hävda att det moraliskt rätta ibland kan komma i konflikt med gällande lag.

- Den aktuella skolan, Njudungsgymnasiet, har blivit nerringd av andra skolor som står inför samma problem och som vill veta hur det går och vad som gäller. Det visar att det här är viktigt inte bara för oss här
i Vetlanda. 

Hur går ni nu vidare med den här frågan?
- Skolan backar nu ett steg och kommer framöver inte stänga av elever på teoretiska linjer som testar positivt för droger, däremot kommer detta att kunna ske på de praktiska linjerna med hänvisning till säkerheten i arbetsmiljön. Vi ser fram emot att det blir klargjort vad det är som gäller kring detta.
- Vi har haft 17 avstängningar av elever kopplat till droger. De allra flesta om snabbt tillbaks till skolan. Två elever hoppade av 
utbildningen men kom lite senare tillbaks i alla fall och fortsatte sin utbildning. För ett par elever har vi ingen kunskap om hur det gått, och det är naturligtvis inte bra. Sen är frågan vad som hade skett om vi inte gjort något alls.

Per Johansson, generalsekreterare RNS

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter