Trots många svåra utmaningar verkar ändå den politiska viljan finnas

Från Narkotikafrågan #4/2015Ordförande har ordet: Årets höst har inneburit stora prövningar för alla EU:s medlemsstater, inte minst för oss som bor i Sverige. Den stora flyktingströmmen från Syrien, Irak och Afghanistan är en mycket stor utmaning för hela EU och i extra hög grad för oss. Sverige har en lång tradition av att vara ett land öppet för invandring i olika lägen. Det vi nu står inför är nytt sett till omfattningen av antalet människor som söker sig till oss. Det kommer att kräva stora ansträngningar att klara av att hjälpa de som kommer inte bara på kort sikt utan i flera år framåt.

Sverige är ett välordnat land med starka institutioner som fungerar, ä
ven om vi ibland är missnöjda med det ena och det andra. Men vi måste ställa in oss på att flyktingsituationen kommer att kräva både ekonomiska och andra resurser som gör att andra politiska frågor hamnar i skuggan och inte kommer att får så stor uppmärksamhet. Det blir ”business as usual” i många fall och inga större förändringar. Så får vi räkna med att det kommer blir med narkotikapolitiken.

De fruktansvärda terrordåden i Paris fredagen den 13 november kommer även de bidra till att en mängd andra politiska frågor får stå tillbaka under en tid när säkerhetsfrågor av naturliga skäl kommer att
stå högt upp på agendan. Man kan vara besviken över att
narkotikaproblemet inte hamnar tillräckligt i fokus men vi måste samtidigt vara ödmjuka och inse att andra frågor är större.

Vi i RNS har oroat oss över att den nya regeringen under det år som gått sedan man tillträdde inte gjort några tydliga uttalanden om hur man ser på narkotikapolitiken. När nu den ansvarige ministern, Gabriel Wikström, i dessa svåra dagar till slut ändå uttalar sig om centrala frågeställningar så blir det överraskande bra! Det visionära målet ett narkotikafritt samhälle ligger fast och narkotikastrafflagens bestämmelse om olovligt bruk av narkotika (konsumtionsförbudet) ska finnas kvar. Jättebra!

Under senare tid har det pågått en debatt på många håll om att avkriminalisera eget bruk av narkotika, det vill säga ta bort konsumtionsförbudet. Ett argument har varit att det är fel att polisen ingriper mot användarna/missbrukarna, istället borde polisen satsa
allt på att sätta dit langarna. Det där är ett rätt snurrigt resonemang.

Det är viktigt för oss narkotikapoliser att vi kan arbeta mot alla led när vi ska in gripa mot narkotikaproblemet. Det vore helt fel om vi var begränsade i att kunna ingripa bra mot vissa led i hanteringen eller vissa ålderskategorier av personer som begår narkotikabrott. Ofta kan ett ingripande mot ett ringa narkotikabrott leda till att helt nya
uppgifter om grova brott kommer fram som vi annars inte hade kunnat få fram.

Under senare tid har vi i Västmanland agerat mot unga män och pojkar som säljer marijuana i mindre skala till sina jämnåriga kamrater. Killarna missbrukar själva cannabis och har rekryterats som säljare av mer förslagna yngre män som sköter handeln på lite högra nivå och inte så gärna vill ha direktkontakt med de tonåriga köparna. Därför rekryterar de tonåriga säljare som kanske har svårt att betala sina skulder och erbjuds sälja marijuana på redovisning för att 
”komma ikapp”. Nu gör de sällan det för de röker för mycket själva och vinstmarginalen på deras nivå är för dålig.


Ett polisingripande mot de här smålangarna kan i bästa fall leda till att det händer något positivt för just dem. Och det kan innebära att vi får fram uppgifter om de som förser dem med cannabis och på så vis komma åt dem. 

Problemet med svensk narkotikabekämpning är inte att samhället gör för mycket. Problemet är att det görs för lite. Därför är det glädjande att veta att Gabriel Wikström inte vill försvaga det juridiska regelverk vi poliser har att jobba med. På sikt räcker inte detta. Det behövs mycket mer av offensiva satsningar för att kraftfullt minska missbruket av narkotika och kraftfullt minska de narkotikarelaterade dödstalen. Det får vi återkomma till.

Per-Erik Lundberg
Förbundsordförande
Narkotikapolis i Västmanlan

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter