Colorado etta i konsumtionsligan

Från Narkotikafrågan #1/2016. TEXT: Pelle Olsson. I slutet på förra året publicerades två nationella drogvaneundersökningar i USA. Både cannabiskritiker och cannabisförespråkare ansåg att den nya statistiken stärkte deras argument. "Marijuanalegaliseringens sak har blivit starkare" var rubriken i Washington Post den 16 december. Bloggaren och journalisten Christopher Ingraham argumenterade att Monitoring the Furure-enkätundersökning, MTF, visade att legalisering inte har lett till ett ökat bruk bland unga.

MTF har frågat ut mer än 40 000 skolelever i 8:e, 10: och 12:e klasserna, vilket motsvarar sjuan, nian och andra året i gymnasiet i Sverige. Resultatet visar att bruket legat relativt stabilt under de
senaste fem åren. Bruket av andra droger har minskat.

Undersökningen genomfördes i juni 2015 och speglar alltså det aktuella läget. Så trots att vuxna röker mer marijuana och trots att unga ser allt mindre fara med drogen använder de inte mer, snarare mindre. Orsaken kan vara att det blivit lite svårare att få tag på drogen, menar Ingraham. 

Organisationen Smart Approaches to Marijuana,SAM, som är emot legalisering tolkar resultaten annorlunda. "Varför minskar inte bruket av marijuana som det gör med andra droger?" säger SAM:s ledare Kevin Sabet i ett pressmeddelande. Han menar att kommersialiseringen och industrialiseringen har påverkat bruket även för dem som på grund av sin låga ålder inte har legal tillgång till drogen. Sabet menar också att MTF-enkäten inte klart har definierat vad som menas med cannabis och tror att många unga inte anger de ätbara och drickbara cannabisprodukter de stoppar i sig.

I en tabell över gymnasieungdomars bruk av marijuana kan man se att 95 procent av användarna röker drogen men drygt 20 procent äter den. I de delstater som godkänt medicinsk marijuana intas drogen via matvaror av drygt 40 procent av användarna. Den här betydande konsumtionen kan delvis ha missats av MTF-undersökningen, menar Sabet. 

Samtid som MTF publicerade National Survey on Drug Use and Health,
NSDUH,
sin landsomfattande undersökning. Här har man delat in resultaten i både åldersgrupper och delstater. Undersökningen omfattar 2013-2014 och är inte lika aktuell som MTF. Colorado låg på
fjärde plats i konsumtionsligan före legaliseringen. Nu ligger man etta.
14,58 procent av 12-17-åringarna har rökt cannabis under den senaste månaden. USA-genomsnittet är 9,11 procent. Samma skillnader gäller för högre åldrar. Även staten Washington som legaliserade samtidigt som Colorado ligger en bra bit över genomsnittet. 

Att legalisering och godkännande av cannabis som medicin ökar bruket är svårt att förneka. Det visar även en undersökning från 2012 (Cerda, M. et al i Drug Alcohol Depend, 120: 22-27). De delstater som infört medicinsk marijuana hade betydligt högre konsumtion av drogen än de stater som inte gjort det.


Pelle Olsson

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter