RNS går vidare på befolkningens linje

Från Narkotikafrågan #1/2016 Narkotikadebatten har gått ner i varv på senare tid. Samtidigt finns alla problem och utmaningar där som förut. Frågan är vad som ska göras för att få ner de höga dödstalen. Hur ska skolorna agera när elever missbrukar cannabis och andra droger? Gör förbudet att konsumera narkotika att folk är rädda för att söka vård? 

RNS har påbörjat arbetet med att ta fram ett handlingsprogram för hu vi i Sverige ska agera nu och i den närmaste framtiden för att lösa eller åtminstone minska de problem vi har idag. Med oss i det arbetet har vi stöd från en stark folklig opinion. Folk är emot knark och man vill särskilt skydda de unga. Den Sifo-undersökning som presenterades i höstas visade att över 90 procent av befolkningen står bakom den restriktiva narkotikapolitiken.

Alla kan inte vara överens i politiken med när det finns en så tydlig majoritet bland folk om att agera kraftfullt mot narkotikamissbruk gäller det för politiker och myndigheter att ta detta på allvar och agera. 

I april kommer FN att ha ett stort möte i New York om narkotikaproblemet. Det är viktigt att Sverige där agerar för en ambitiös linje. RNS har i möten med regeringspersonal framfört vilka frågor vi tycker är de viktigaste. Men efter FN-mötet gäller det att åka hem och lägga upp en ambitiös politik för att ta itu med Sveriges problem. 

RNS kommer att följa vad som skre i FN-systemet men vårt huvudfokus är som alltif att trycka på politiker och myndigheter så att de verkligen gör det som behövs för att färre ska börja missbruka narkotika och att fler ska sluta. I Sverige. 

Pernilla Borg
Organisationssekreterare, RNS 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter