Vändpunkt eller grön tsunami i USA

Från Narkotikafrågan #1/2016. TEXT: Pelle Olsson. Kevin Sabet, ledare för Smart Approaches to Marijuana (SAM), USA:s viktigaste lobbyorganisation mot legalisering av cannabis, är optimistisk när han sammanfattar vad organisationen åstadkommit under 2015. 

Som nummer ett bland SAM:s framgångar räknar han segern för nej-sidan i folkomröstningen i delstaten Ohio i november. Den handlade om legalisering och att låta några få företag sköta all marijuana-verksamhet. Kampanjen finansierades med 25 miljoner dollar, drygt 200 miljoner kronor, av cannabisindustrin. De väldigt långtgående kraven avvisades av en två tredjedels majoritet trots att nej-sidan bara hade ett par miljoner dollar till sitt förfogande.

Nummer två på Kevin Sabets framsteglista är att ingen ny stat godkände medicinsk marijuana eller legaliserade under året trots politiska framstötar i flera delstater. 

Nummer tre är framsteg i forskningen kring medicinska effekter av cannabinoider (komponenter i cannabis). SAM har drivit den frågan, kanske av taktiska skäl för att få sympatier bland issa cannabisvänner, men framför allt för att bringa klarhet i den snårskog av mer eller mindre fantastiska nyheter om cannabis förträfflighet att bota allehanda sjukdomar.

Att tre tunga myndigheter, USA:s nationella narkotikabyrå ONDCP, den
federala polisens drogbekämpning DEA, och det nationella drogforskningsinstitutet NIDA, alltjämt går på SAM:s linje är nummer fyra på Sabets lista.

Den femte viktigaste punkten under 2015 var att cannabislobbyn för första gången inte nådde några framsteg i Kongressen. Praktiskt taget varje år under 2000-talet hade man fått igenom små reformer i riktning mot legalisering. I år misslyckades man bland annat med förslag till Kongressen om skattesänkningar för marijuanaföretagare. Cannabislobbyn fick inte heller gehör för att marijuanaföretagen ska få använda det federala banksystemet och Justitiedepartementet får
även i fortsättningen ingripa mot marijuana i de stater som legaliserat (till exempel i federala nationalparker). Ej heller blev det något godkännande av marijuana som medicin mot PTSD, posttraumatiskt stress syndrom, vilket ju inte heller vetenskapliga studier har visat att det fungerar.

Ytterligare fem punkter fanns med på Kevin Sabets lista som publicerades av den legaliseringskritiska dagstidningen Huffington Post den 27 december. 

Marijuanaindustrins förhoppningar
Sabets bild av motgångar för de som vill legalisera måste dock stäl
las mot hur cannabisindustrin i USA beskriver läget i nyhetssajten Marijuana Business Daily. I tre artiklar (31 december, 5 januari och 6 januari) av reportern John Schroyer redovisas stora försäljnings-framgångar i de delstater som legaliserat. I Colorado ökade omsättningen för medicinsk och övrig legal marijuana från motsvarande 6 miljarder kronor under 2014 till 8,5 miljarder förra
året. I Washington ökade försäljningssumman till ungefär 4,25 miljarder kronor.

När det gäller odlingen så har det funnits oro bland odlarna för en överproduktion, vilken skulle kunna leda till priskrig. För att förhindra det har många odlare börjat använda större delar av skörden för att göra hascholja. Alltså enormt starka THC-koncentrat att använda i m
ediciner och ätbar cannabis.

En intervjuad cannabishandlare i artikeln tror att marknaden för nya beredningar för medicinskt bruk kommer att slå igenom: stolpiller, intravenösa lösningar. Samma sak med ätbara produkter, kosmetika och annat som innehåller THC-koncentrat. Här har man bara skrapat på ytan till alla nya möjligheter att använda cannabisplantan.
Så här säger en konsult i branschen Avis Bulbulyan:
    - Den största förändringen du kommer att se inom industrin i år är profilering av varumärken och marknadsföring tvärs över olika sektorer.
Bulbulyan fortsätter:
    - När du ser produkten på hyllan ska den framkalla en viss nivå av förtroende hos dig som konsument tack vare den tid och de resurser som lagts ner på förpackningen.

Visioner för 2016
Under 2016 kan så många som 14 nya delstater legalisera eller godkänna medicinsk marijuana, enligt artikelförfattaren Schroyer. Mest avgörande är förstås hur det går i Kalifornien. Det var den första delstat som införde medicinsk marijuana 1996, men legalisering avvisades i en folkomröstning 2010. Det nya försöket backas bland annat upp av miljardären Sean Parker som utlovat ett antal miljoner
dollar i kampanjpengar. Vice guvernören Gavin Newsom är också en hängiven legaliseringsanhängare.

En opinionsmätning i juni 2015 visade att 54 procent stöder en legalisering i Kalifornien. Även i Florida har legaliseringsivrarna stöd av en stenrik bidragsgivare; mångmiljonären John Morgan. Här handlar folkomröstningen under 2016 om medicinsk marijuana, inte om en legalisering. 

Övriga stater där cannabisvännerna ligger bra enligt till i opinions-mätningar är främst Maine och Nevada. Pennsylvania kan godkänna medicinsk marijuana via lagstiftning, inte i en folkomröstning. Rhode Island har bland de högsta konsumtionstalen i USA och kan som första stat införa legalisering genom lagstiftning. Samma sak kan mycket väl hända i Vermont.

Artikelförfattaren John Schroyer förutspår 2016 som en grön tsunami. Det kan också bli bakslagens år för marijuanaförespråkarna. Hur som helst kommer det att bli ett avgörande år, inte bara för USA utan för hela världens cannabisvänner och cannabismotståndare.


Pelle Olsson

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter