RECENSION: Att helt likställa beroende med kronisk sjukdom blir problematiskt

Från Narkotikafrågan #2/2016Markus Heilig:
Alkohol, droger och hjärnan - Tro och vetande utifrån modern neurovetenskap
Översättning Gun Zetterström
Natur & Kultur 2015

Markus Heilig är psykiater och beroendeforskare i Sverige och i USA. Den här boken om hur olika
droger påverkar hjärnan visar att han också är en bra populärvetenskaplig författare. Heilig radar inte upp fakta utan väver in dem i berättelser om sin egen utveckling som läkare och forskare och om mötet med patienter och kollegor. Han använder inte ens illustrationer, annat än några enkla bilder på hjärnan. Boken, som ursprungligen skrevs på engelska, handlar framför allt om alkohol, en mindre del om opiater och lite om andra droger.

Heilig menar att man inom beroendevården ska använda mycket mer läkemedel, som har de bästa behandlingsresultaten. Han har en väldig glöd när han ondgör sig över icke evidensbaserade metoder. Många av de dyra programmen på behandlingshemmen saknar vetenskapligt stöd. Det är kvacksalveri!

Det enda säkra sättet att fastställa vad som fungerar är slumpmässiga kontrollerade studier. Heilig är positiv till tolvstegbehandlingen inom AA-rörelsen som ofta anses vara den bästa metoden att hjälpa alkoholister till ett nyktert liv. Tyvärr är den inte särskilt effektiv när man utvärderar den på ett slumpvis urval av alkoholister.

Det finns ett problem med Heiligs absoluta stöd för metadon och buprenorfin till opiatmissbrukare. Läkarnas iver att skriva ut dessa preparat i det självklart goda syftet att rädda liv, har som bekant resulterat i rekordhöga dödstal av just de drogerna. Denna problematik borde verkligen ha tagits upp i boken. 

Heilig påpekar gång på gång att ett drogberoende inte är en moralisk brist utan ska betraktas som vilken kronisk sjukdom som helst. Det är något av huvudbudskapet i boken. Jag håller med om att en alkoholist eller narkoman är en lika god människa som någon annan, men jag
tycker att det är en grov förenkling när det gäller jämförelsen mellan sjukdomar. Prova att ställa frågan: Vem vill du helst att din dotter gifter sig med, en alkoholist eller en diabetiker?

Pelle Olsson

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter