Tema UNGASS: INCB, International Narcotics Control Board - Report 2015

Fån Narkotikafrågan #2/2016: FN:s narkotikakonventioner bidrar till global hälsa och välfärd, skriver Werner Zipp, nyvald president i Internationella narkotikakontroll-styrelsen, INCB, i förordet till årets INCB-rapport. Han menar att konventionerna är balanserade och flexibla. Detta utvecklas längre in i rapporten: det internationella förbudet mot narkotika – för annat än medicinska och vetenskapliga ändamål – måste inte innebära fängelse för mindre narkotikabrott. Det finns alternativ, till exempel behandling för rehabilitering. Proportionen mellan brottet och straffet måste vara rimligt, skriver INCB. 

Det här är nödvändiga påminnelser med tanke på FN-mötet om narkotikapolitik UNGASS i New York och kritiken från vissa grupper att luckra upp konventionerna. Den globala situationen visar både ljusglimtar och problem. Kokaproduktionen minskar i flera sydamerikanska länder men ökar istället lika mycket i ett enda land, Bolivia. Lika hopplöst tycks det vara med opium och heroin. I Afghanistan minskade odlingen och produktionen, medan den ökade i Gyllene triangeln, särskilt i Myanmar. I rapporten påpekas dock att 1906/07, innan det fanns ett internationellt narkotikakontrollsystem,
beräknades opiumproduktionen i världen till 41 600 ton. Förra året var den 7554 ton trots att jordens befolkning ökat från 2 till drygt 7 miljarder. Även om drogproblemet fortsätter att vara omfattande är det inget skäl att inte försöka minska det, menar INCB: ”Ingen har propagerat för att vi ska ge upp våra ansträngningar att minska AIDS och hungersnöd därför att de problemen inte har försvunnit.”

Den enskilda nation som får mest kritik för bristande följsamhet till konventionerna är USA. Både legaliseringen av cannabis och införandet av medicinsk cannabis i vissa delstater är brott mot FN:s narkotikakonventioner. INCB räknar upp en rad negativa konsekvenser
av legaliseringen, bland annat ökat ungdomsmissbruk, många fler sjukhusbesök och fortsatt illegal handel.

FN-systemet står dock ganska hjälplöst mot de länder som bryter mot konventionerna. Några sanktioner finns inte att tillgripa. Att cannabislegaliseringen och dess följder dokumenteras på den internationella scenen är ändå viktigt.

Pelle Olsson

Läs även: 

Vänder världen blad efter UNGASS?
- Erik Leijonmarck, Drugnews, 20 april

Kanada vill legalisera 2017
- Sven Liljesson, Drugnews, 21 april

FN antog narkotikadeklaration
- Sven Liljesson, Drugnews, 20 april

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter