Kampanjen igång för legalisering av LSD

Dagens Nyheter hade 5 juni en intervju med en ung brittisk forskare, Robin Carhart-Harris, som menar att LSD och andra psykedeliska droger skulle kunna användas som läkemedel mot depressioner. Han var huvudförfattare till en studie som publicerades i en vetenskaplig tidskrift i våras. 

Forskarlaget har avbildat hur hjärnan påverkas under drogpåverkan och ser intressant ökad aktivitet. Och ett försök med psilocybin (som finns i vissa svampar) på personer med depressioner. Försöket är litet, tolv utvalda försökspersoner, resultaten uppges vara ”försiktigt positiva” i DN-artikeln. De flesta uppgavs känna sig bättre efter behandlingen, fem av dem var depressionsfria tre månader senare.

Det är naturligtvis inget fel att utröna vilka medicinska effekter som olika narkotiska ämnen kan ha. Ett av syftena med det internationella narkotikakontrollsystemet är att se till att narkotika kan användas medicinskt och att man kan bedriva forskning om detta. I det här fallet är jag dock skeptisk till att det är huvudsyftet.

En av finansiärerna till forskningen är Beckley Foundation, en tankesmedja som arbetar för legalisering av narkotika. De använder vanligtvis dock inte L-ordet utan skriver istället ”reglering”, ”reform” och liknande. Beckley Foundation grundades av Amanda Fielding, en brittisk adelsdam som agerat för en uppmjukad inställning till psykedeliska droger i decennier.
 
Amanda Fielding är listad som medförfattare till den studie som DN-intervjun handlar om. Mig veterligen har Amanda Fielding inga meriter som forskare. Däremot har hon gott om pengar och använder dem att kampanja för legalisering av narkotika.
 
Legaliseringsrörelsen har nått stora framgångar när det gäller cannabis. Vägen dit gick via ”medical marijuana”. Min bedömning är att man nu är i färd med att göra samma sak med psykedeliska droger. Man ser till att hänvisa till ”forskning” om drogernas positiva medicinska effekter och sen kan man börja lirka upp synen på drogerna den vägen. Så småningom kan man jobba på att ändra lagstiftningen.

Med en långsiktig plan, stort tålamod och finansiella muskler är det inte alls omöjligt att Beckley Foundation och de andra legaliseringsaktivisterna kommer att lyckas att uppnå det de vill.
 
Per Johansson