Bättre påföljder för ringa narkotikabrott

På vår facebooksida gav Christopher Landin ovanstående kommentar om påföljder för ringa narkotikabrott. 
Diskussionen kring påföljder för ringa narkotikabrott är intressant och har pågått länge. Grundfrågan är om cannabisbruk fortsatt ska vara förbjudet och att det ska finnas någon form av påföljd efter ett polisingripande, vilket RNS anser. Påföljden med böter och en notering i belastningsregistret kan som Christopher Landin påpekar däremot vara kontraproduktivt.

En modell där påföljden är att man döms till vård är att föredra. Det förutsätter dock att kontrollen av drogfriheten fungerar, att den pågår under en period som domstolen fastställer och följs upp av domstolen. Syftet är att ge individen stöd och en möjlighet att välja drogfrihet. I många fall kan kontroll med urinprov vara tillräckligt, i andra fall behövs mera stöd eller en utökad vårdinsats. Väljer den dömde trots detta att fortsätta använda droger och lämna positiva prov omvandlas domen till böter och en notering i belastningsregistret.

Staffan Hübinette