Cannabis som läkemedel - vad är det som gäller? 

I debatten om cannabis ska legaliseras eller på annat vis få en särställning mot annan narkotika dyker ofta frågan upp om att cannabis ska betraktas som ett läkemedel. Ursprunget till detta torde vara att Kalifornien 1996 fattade beslut i sitt delstatsparlament om att tillåta bruk av marijuana i ”medicinskt” syfte. Ett mycket märkligt beslut som sedan dess kraftfullt påverkat synen på cannabis inte bara i USA utan i hela välden, inklusive Sverige. Hur ska man se på detta?

Det internationella narkotikakontrollsystemet – som styrs av de tre narkotikakonventionerna – har två syften:

  1. att motverka och förhindra icke-medicinsk användning av narkotikaklassade medel och
  2. att se till att narkotikaklassade medel finns tillgängliga som läkemedel inom sjukvården där de gör medicinsk nytta.

För att narkotika ska få användas som läkemedel ska det godkännas och registreras av en statlig myndighet som har den uppgiften. I Sverige är det Läkemedelsverket, i USA är det Food and Drug Administration, FDA. Växten cannabis (eller marijuana som de ofta skriver i USA) är inte registrerad som läkemedel någonstans. Dock har en majoritet av delstaterna i USA fattat politiska beslut – till skillnad från vetenskapligt baserade beslut som exempelvis FDA fattar – om att tillåta marijuana för ”medicinskt" bruk. Detta är att jämställa med att landstingsfullmäktige skulle rösta om vilka läkemedel som ska tillåtas för olika sjukdomar. Absurt och pinsamt för USA som nation.
 
Det finns inget som hindrar att narkotika används som läkemedel, tvärtom finns det som sagt internationella regler om hur det ska gå till. Dagligen skriver läkare över hela i världen ut olika narkotikaklassade läkemedel på specifika indikationer. Inget konstigt med det utan tvärtom oftast mycket bra. Tyvärr äger dock en betydande överförskrivning rum av framförallt opioidbaserade läkemedel som leder till att folk faktisk dör av läkemedlen, vilket är en av vår tids stora tragedier. USA är hårt drabbat av detta och även vi här i Sverige.
 
Att ämnen som finns i cannabisväxten kan användas som läkemedel är okontroversiellt. Det finns några få cannabisbaserade läkemedel registrerade som fungerar på vissa sjukdomstillstånd. I Sverige handlar det om Sativex och Marinol. Just Marinol får dock bara skrivas ut på särskild licens. Med all sannolikhet kommer fler läkemedel som innehåller cannabinoider, biologiska eller syntetiska, komma ut på marknaden inom de närmsta åren.
 
WHO publicerade nyligen en översikt över forskningsläget när det gäller cannabis som läkemedel. Rapporten är på dryg 40 sidor och har över 300 referenser. Författare är Bertha K. Madras, Professor of Psychobiology, Department of Psychiatry, Harvard Medical School. Rapporten avslutas med följande text:

”With the discovery of the endocannabinoids and their receptors in the brain and other tissues, the rationale for, and research of medicinal effects of cannabis or isolated cannabinoids has entered a modern context. In brain, endocannabinoids and their receptors play a fundamental role in regulating pleasure, memory, thinking, concentration, body movement, awareness of time, appetite, pain, sensory processing (taste, touch, smell, hearing, and sight), and brain development. In peripheral tissuess, the widespread distribution of endocannabinoid signaling systems conceivably account for the myriad effects and therapeutic potential of cannabinoids. Especially for psychoactive drugs such as cannabis, rigorous criteria for its approval as a safe and effective medicine need to be fulfilled, along with a meticulous cost- benefit analysis to weigh its therapeutic potential alongside it detrimental effects to individuals and to society.”

Per Johansson