USA klassificerar INTE om marijuana på federal nivå

På ett sätt oväntat men ändå inte, fattade USA:s särskilda narkotikabyrå – Drug Enforcement Agency, DEA, som är en del av justitiedepartementet – i veckan beslut om att inte omklassificera marijuana. Drogen kommer även i fortsättningen att stå på lista I tillsammans med heroin och andra droger som saknar medicinskt värde. Beslutet är logiskt såtillvida att marijuana i växtform inte är ett registrerat läkemedel, det vill säga inte godkänt för förskrivning av läkare av USA:s läkemedelsmyndighet FDA.

Den snabbt växande marijuanaindustrin i USA är givetvis mycket besvikna på beslutet som gör att det även i fortsättningen kommer finnas en hel del begränsningar för dem när det gäller att expandera sin verksamhet. Legaliseringen av drogen för ”medicinskt” bruk i hälften av delstaterna och som berusningsdrog i en handfull delstater, baserar sig på just delstatliga lagar. Som egentligen är i konflikt med federal lag vilket Obama-administrationen inte agerat mot. Just detta skulle möjligen kunnat bana vägen för ytterligare steg bort från gällande rättsordning i USA. Men så blev det alltså inte.

I beslutet ingår samtidigt lättnader för att odla fram cannabisväxter för vetenskapliga ändamål, något som ju inte är i konflikt med FN:s narkotikakonventioner. Tvärtom reglerar konventionerna hur narkotika kan användas som läkemedel och inom forskningen. I dagsläget är det bara University of Mississippi som har rätten att odla cannabis för vetenskapliga ändamål enligt federal lag. Nu kommer flera universitet att få den rätten vilket underlättar för forskningen på cannabis.

I den mån det finns positiva medicinska effekter i ämnen som ingår i cannabisväxten ska de självfallet komma mänskligheten till nytta. I så fall måste de enskilda ämnen det handlar om renframställas och levereras på ett sådant sätt att man kan säkerställa dos och undvika biverkningar så långt möjligt. Att andas in rök från brinnande växtdelar är verkligen inget säkert sätt att inta läkemedel på.

Per Johansson