Gabriel Wikström köper sig tid istället för att göra något

Enligt uppgifter i Dagens Nyheter ger sjukvårdsminister Gabriel Wikström Socialstyrelsen i uppdrag att komma med en åtgärdsplan för hur Sverige ska få ner de höga narkotikarelaterade dödstalen. Uppdraget ska vara slutfört 30 april nästa år.

Det går inte att komma ifrån att Gabriel Wikström återigen köper sig tid, istället för att göra något. För inte så länge sedan gav han Socialstyrelsen i uppdrag att utreda orsakerna till den höga narkotikadödligheten och fick ett antal bortförklaringar till svar. Nu ger han samma myndighet förnyat uppdrag. Han borde ha gett uppdraget till en helt fristående grupp personer med god koll på forskningen och med stor integritet och framförallt utan egna intressen att försvara.

Ett alternativ hade förstås varit att ta tillvara den erfarenhet och expertis som finns bland tjänstemännen på Socialdepartementet. Det är bra folk som jobbar där och de om några vet hur det politiska systemet funkar. På några veckor hade de kunnat få fram ett förslag till handlingsplan som den politiska nivån hade kunnat ta till sig och göra till sitt förslag. Varför ska man krångla till det om det går att göra enkelt?

Till den fiktiva lilla arbetsgruppen (om den hade blivit av) kommer här fyra snabba förslag från RNS, skjutna från höften.

  • Strama upp LARO (underhållsbehandling av heroinister med metadon/buprenorfin) genom nya tuffare regler. Man bör göra det till ett ansökningsförfarande att få bedriva denna verksamhet. Idag är det ett anmälningsförfarande. Hårda krav på den ansvarige läkaren. Man bör återinföra ett patientregister så man vet hur många som får behandling och hur det går för dem. Hårdare krav när det gäller att fortsätta med brott, sidomissbruk (inklusive alkohol) och annat asocialt beteende (exempelvis prostitution).
  • Alla narkotikaklassade läkemedel måste skrivas ut på elektroniska recept som då kan övervakas just elektroniskt av en liten kontrollenhet som har insyn i alla dessa recept. Övervakningen måste gälla såväl läkare som patient. Tuffa påföljder för läkare som skriver ut för mycket. Äldre läkare bör fråntas rätten att skriva ut narkotika efter någon lämplig ålder, säg 70 år, såvida de inte tjänstgör på sjukhus.
  • Statliga pengar till kommunerna för att delfinansiera missbruksvård som syftar till drogfrihet. Morgan Johansson tog fram några hundra miljoner till detta när han hade ansvar fram till 2006. Funkade mycket bra.
  • Se till att Naloxon blir tillgängligt för lekmän i syfte att häva överdoser.


Per Johansson, generalsekreterare