Läkarkåren ett problem för marijuanaindustrin

Läkarkåren är en nyckelgrupp för marijuanaindustrin. All så kallad
medicinsk marijuana måste rekommenderas av en läkare, vilket de flesta är tveksamma till. I staten New York hade mindre än en procent av delstatens cirka 90000 läkare registrerat sig för att kunna
rekommendera cannabis som medicin ännu ett halvår efter att reformen hade genomförts.

Ett sätt att skynda på processen att skaffa fram nya patienter som köper marijuana är olika förslag där man kringgår de ovilliga läkarna. Bland annat att andra yrkesgrupper, som sjuksköterskor och naprapater, ska kunna utfärda intyg. I Illinois har en grupp republikaner och demokrater lagt fram ett gemensamt förslag. Dels vill de utöka kriterierna för vilka diagnoser och symtom som ska gälla för att få ett intyg om medicinsk marijuana och dels ska läkare ska
slippa ”rekommendera”. De ska bara dokumentera, efter patientens egen utsaga, att han eller hon uppfyller någon av de 40 kriterier som krävs. Det här intyget ska sedan gälla i tre år, inte ett som nu är fallet.

Enstaka läkare gör dock stora insatser för att sprida marijuana i samhället. I Pennsylvania är Dr. Charles Pollack chef för ett nytt medicinskt marijuanacenter vid universitetet i Philadelphia. Här ska man utbilda läkare, patienter och allmänheten om medicinska fördelar
med cannabis. ”Centret kommer att vara bra för marijuanaindustrin”, säger han. "Vi kommer så att säga bereda väg för affärsmässiga förhållandena och propagera för det.”. 

En annan mångsidig doktor som tagit ställning för cannabis är akutläkaren Dan Morhaim i Baltimore. Han har som demokratisk politiker varit drivande bakom legaliseringen av medicinsk marijuana i Maryland. Han är samtidigt chef för den marijuanafirman Doctor’s
Order och har i den egenskapen ansökt om att få licens att öppna e
n marijuanadispensär, vilken han som delstatspolitiker kan vara med och godkänna.

Om reglerna för rekommendationer är tillräckligt liberala är
läkarbristen inget problem. I Colorado har ungefär 110 000 personer licens att få köpa marijuana i medicinska syften. Enbart 15 läkare utfärdade 49 procent av alla licenser. En enda läkare stod för en tiondel av dessa intyg. Även mängderna de rekommenderade har varit häpnadsväckande stora. Till slut ingrep delstatens Medical Board och stängde av fyra av läkarna på obestämd tid. En av dem har rekommenderat odling av 75 plantor eller mer till minst 700 patienter (normaldosen är 6 plantor eller 56 gram). De övriga tre läkarna som
stängts av har rekommenderat lika stora mängder till minst 190, 300 respektive 400 patienter.

Pelle Olsson

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter