#3/2016 Läkemedel i vården: hur sjuk är missbrukaren? 

Debatt: Ska sjukvården bidra till ökad dödlighet i narkotika? 
Gunnar Ågren är av den bestämda åsikten att missbrukare kan ta sig ur sitt beroende med andra metoder än medicinering.

Almedalsveckan 2016 
Återigen blev det en framgångsrik upplaga av politikerveckan i Visby för RNS, med välbesökta seminarier om narkotikadöden, förortsproblemen och cannabis. Och en hel del annat .

Hallå där, Johnny
Johnny Gustafsson är drogsamordnare i Gävle kommun och ligger före polisen i att upptäcka nya trender i narkotikakonsumtionen. Svaren finns i vattnet... 

Ska vi ha offentliga "fixrum" i Sverige? 
I bland annat Danmark och Norge har man inrättat speciella mottagningar dit narkomaner kan komma och inta narkotika under organiserade former. Hur ser opinionen ut i Sverige? 

Cannabis som medicin
Pelle Olsson skriver om de olika aspekterna av medicinsk marijuana. Hur ställer sig läkare, och hur är kvaliteten på forskningen, som i mångt och mycket tagit fram av marijuanaindustrin?

Åsikten
Staffan Hübinette om några domar i förvaltningsrätten, som nu får till konsekvens att en väl fungerande modell för tidigt ingripande i skolor läggs ned.