Poliser kan inte ersättas med sjuksköterskor

Från Narkotikafrågan #3/2016Polisen i Sverige genomgår just nu
en mycket smärtsam omorganisation. Det kan knappast någon ha missat som följer med i media åtminstone lite grann. Jag tror inte att de som fattade beslut om att genomföra detta insåg hur jobbigt det skulle bli. Det råder stor förvirring inom kåren. En hel del kollegor har röstat med fötterna och lämnat yrket vilket har lett till akut personalbrist här och var. Men trots allt är det många som verkligen försöker göra ett bra jobb efter bästa förmåga.

I Västerås där jag jobbar har vi en enhet som jag ingår i och som ska ingripa mot narkotikabrott, stora och små. Vi kämpar på och lyckas ingripa ganska ofta och känner oss ibland ganska effektiva. Men i och med den rådande personalsituationen får vi allt som oftast släppa narkotikan och rycka ut när det händer akuta saker.

Vi har ett långsiktigt behov av fler poliser i Sverige som kan vara närvarande i hela vårt avlånga land. Jag tror inte alls på kommunal polis och jag tror ännu mindre på att sänka kraven på att komma in på utbildningen. Att vara polis är ett svårt jobb där vi ska ställa höga krav. Det handlar om att ha en långsiktig plan för hur det här ska gå till och att vi inser att det kommer att kosta.

Ett annat sätt att ta sig an problemet är att frånta polisen arbetsuppgifter. På senare tid har det i debatten höjts rätt många röster för att avskaffa förbudet att olovligt bruka narkotika. Bland annat dök åsikten upp på ledarsidan i VLT i Västerås i somras, vilket
satte fart på debatten hos oss.

Det finns mycket att säga om detta, och det sas också, men det viktigaste är ändå att narkotikapreventionsarbetet i Sverige skulle försvagas om brukandeförbudet togs bort. Jag menar att man ska se polisens arbete när det gäller unga och narkotika primärt som just en del i ett bredare preventionsarbete. Lagföringen – som är basen för allt polisarbete – är inte det viktiga, utan det är den tidiga upptäckten det handlar om. Och att informationen om det begynnande missbruket går fram till föräldrar och socialtjänst så att de tillsammans kan agera för den unges bästa.

Om polisen inte hade det här uppdraget att agera mot ringa narkotikabrott med särskild inriktning på unga människor skulle det lämna ett vakuum efter sig. Ingen annan skulle vara på plats i detta tidiga skede. ”Ersätt poliserna med sjuksköterskor” skriver någon
som vill avskaffa brukandeförbudet. Så kommer det aldrig att gå till. Sjuksköterskor kan inte ge sig ut på stan och leta upp de unga som debuterat på narkotika. Och genom att vänta tills folk själva söker upp sjukvården eller socialtjänsten förlorar man många år i det här arbetet.

I ett brett preventionsperspektiv ingår att man ska ha en försiktig hållning till riskfyllt beteende. Det som börjar som rätt bagatellartade felsteg kan utvecklas till allvarliga och livslånga problem, om man inte ingriper i tid. Oftast blir det inte så men man kan inte veta i förväg vilka som trillar dit och vilka som inte gör det. Därför ska vi inte frånhända oss de verktyg Riksdagen försett polisen med när det gäller att tidigt upptäcka om unga människor missbrukar narkotika. Hur sen påföljderna för ringa narkotikabrott ska se ut är värt en egen diskussion. Den återkommer jag till.

Just nu hoppas jag mest på att oordningen inom svensk polis ska bli till ordning och reda så vi får möjligheter att göra att göra full nytta för skattebetalarnas pengar.

Per-Erik Lundberg
Förbundsordförande

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter