Sprutrum - en cynisk lösning

Från Narkotikafrågan #3/2016Så har vi då fått en debatt om sprutrum i Sverige, med inspiration från Danmark där man nyligen öppnade en nybyggd anläggning i Köpenhamn. Glädjande att ansvariga politiker i Skåne tar avstånd. Bättre hjälpa missbrukare att sluta, säger en av dem.

På ett sätt är det en logisk fortsättning på att sjukvården erbjuder gratis sprutor till narkotikamissbrukare att också se till att medicinskt utbildad personal hjälper till med själva injicerandet. Därefter kommer så småningom krav på att samhället även tillhandahåller den narkotika som eftertraktas. Den debatten finns på flera håll i världen och på några ställen förser man missbrukare med heroin, även om det än så länge är ganska sällsynt.

Ur svensk synvinkel är detta en resa bakåt i tiden. Vi hade på 60-talet gratis förskrivning av narkotika till narkomaner. Mindre känt är nog att vi, åtminstone i Stockholm, hade kommunala inrättningar där folk tilläts missbruka narkotika. Verksamheten spårade ur rätt snart och så
stängdes de. Flera ungdomsgårdar i Stockholm hade i början av 70-talet ”flumrum” där man med fick röka hasch.

Det finns något cyniskt i att öppna en lokal där missbrukare kan inta sina droger så att grannar och andra inte ska behöva bli störda. Jag misstänker att detta i själva verket är en mycket stark drivkrafterna för de politiker som beslutar att inrätta sprutrum.

I Oslo, där det funnits sprutrum i några år, rapporteras det om dilemmat med hur man ska se på att personer, kvinnor mest, som har ansvar för barn kommer till sprutrummet och injicerar. Ska personalen göra orosanmälningar till de sociala myndigheterna vilket i så fall skulle leda till att dessa personer slutar gå till sprutrummet
.
Ett annat problem är hur vi ska se på innehavet av narkotika, som ju är brottsligt i alla länder. Är sprutrummet en juridisk frizon när det gäller narkotika? Hur ska man se på att en person är på väg till sprutrummet efter att ha köpt narkotika av en langare? Skulle svensk lag behöva skrivas om så att icke-medicinskt bruk av narkotika blir lagligt igen?
Ska även innehav för eget bruk tillåtas?

Att inrätta sprutrum är att ge upp. Istället för att hjälpa folk att sluta missbruka hjälper man dem att fortsätta. Drogkonsumtionsrummet i Köpenhamn beräknas kosta närmare 30 miljoner danska kronor (ca 38 miljoner svenska kronor) om året. Det kan man finansiera ganska mycket missbruksvård med.

Per Johansson
Generalsekreterare

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter