Regeringen måste bestämma sig om narkotikapolitiken

Polisen i Gästrikland lägger ner sin gatulangningsgrupp. Annika Molander, socionom i Gävles projekt Drogfri skola uttalar sig för Sveriges Radio och säger att hon är orolig för att missbruket ska öka bland ungdomar i en situation då det redan förekommer öppen cannabisrökning på gatan i Gävle.
 
Anledningen till varför polisen i Gästrikland lägger ner gatulangningsgruppen är att just begreppet ”gatulangningsgrupp” inte finns med i den nya polisorganisationen, enligt presstalesman Mikael Hedström. Man kan skratta åt detta men det är verkligen inte kul att samhället avhänder sig en viktig möjlighet att ingripa tidigt mot unga människors experimenterande med olika narkotika.

Det verkar råda stor förvirring på nationell nivå när det gäller hur narkotikamissbruket ska förebyggas och stävjas. I regeringens regleringsbrev till polisen finns inte ordet narkotika nämnt. Folkhälsominister Gabriel Wikström pratar om en ”förflyttning” inom narkotikapolitiken, utan att förklara särskilt bra vad den går ut på.
 
Justitieminister Morgan Johansson däremot är mycket tydlig med vad han vill: Det är ”nolltolerans mot öppen narkotikaförsäljning” som gäller, vilket han sa på en konferens just i Gävle den 7 september. Han var också mycket tydlig med målet för politiken: ”Det kan aldrig finnas en punkt där det är ’lagom mycket’ narkotika i samhället.”
 
Det är uppenbart att regeringen måste bestämma sig om vad man vill med narkotikapolitiken och agera därefter. Otydlighet är aldrig bra inom politiken och särskilt inte inom det laddade område som narkotikapolitiken utgör. När regeringen inte visar tydligt ledarskap uppstår situationer som den inom polisen i Gästrikland; att tolkningen av ett ord blir viktigare än att lösa de problem som finns när det gäller ungdom och narkotika.
 
Per Johansson