Heja Göteborg!

Aktuellt den 1 november var Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, intervjuad cirka 13 minuter in i programmet. Svårt läge för henne med alla dödsskjutningarna. Men jag blev ändå rätt imponerad av hennes framträdande. Inget flackande med blicken, ingen som helst antydan om det ”omöjliga” i situationen. Bra att hon som socialdemokrat säger att detta handlar inte bara om socioekonomiska faktorer. Tydlig i att inte ge efter för de mörka krafterna. Pluspoäng för att hon satte fingret på ansvaret som de som köper narkotika har.

Tänk om vi hade lika bra och tydliga politiska ledare i Stockholm, där den rödgrönrosa majoriteten – med passivt stöd från delar av oppositionen (M och C) – befinner sig i en process av att nedprioritera narkotikafrågan genom att lämna ECAD. Ett nätverk av städer i Europa och som grundades av just Stockholm. Det ansvariga borgarrådet Åsa Lindhagen (MP) påstår att det inte handlar om en kursändring men kan inte redovisa hur Stockholm ska jobba med narkotikafrågan istället på ett internationellt plan. Ihåligt.

Narkotikaproblemet är ett svårt problem. Debatten är extremt polariserad sedan decennier. Folk dör i en ständigt ökande takt och det finns ingen tydlig linje framåt vad gäller detta. Gör man ett utspel specifikt om cannabis i restriktiv riktning blir man hånad på sociala medier på ett sätt som är svårt att förstå om man inte upplevt det. I den internationella debatten blåser det stormvindar till förmån för legalisering. Kofi Annan vill legalisera cannabis. Varför?
 
Jo visst, knarkfrågan är jobbig att hålla på med. Och just därför måste man hålla på med den om man har politiskt ansvar. Politik handlar om att lösa svåra – jobbiga – samhällsproblem. Den som känner alltför mycket obehag när det blir laddat och konfliktfyllt bör söka sig bort från politiken.
 
Så himla bra dock att det finns politiker som Ann-Sofie Hermansson som inte räds ta itu med jobbiga situationer och problem. Heja Göteborg!

Per Johansson