Cannabis stärker greppet i statistiken

Från Narkotikafrågan #4/2016: Statistiken över beroendevården i Holland är klar för 2015. Det är den 30:e årsrapporten som ges ut och ända fram till för några år sedan har opiater, huvudsakligen heroin, alltid varit den vanligaste narkotikan inom beroendevården. Antalet patienter med alkohol som huvudsakligt missbruk har dock varit runt tre gånger större än heroin och är så alltjämt.

Opiatpatienterna har succesivt minskat under de senaste tio åren. Istället har de vårdsökande med kokain och cannabis som huvuddrog blivit fler. År 2008 började emellertid gruppen kokainpatienter att minska medan cannabis har fortsatt att stiga.

Nuförtiden är cannabis den vanligaste narkotikan inom holländsk
beroendevård även om antalet cannabispatienter inte har blivit fler under senare år.

Statistiken för 2015 toppas alltså av alkohol med 29374 personer,
tvåa är cannabis med 10816, därefter kommer opiater med 9093 och kokain 7295. Spelmissbruk ligger bakom 2186 vårdsökande och amfetamin 1794. Antal personer som sökt vård för ecstasy, läkemedelsmissbruk respektive GHB är under tusen personer. Till gruppen ”övriga”, 2465 personer, finns bland annat dataspelsmissbruk, sexmissbruk, ätstörningar, ketamin och nikotin.

Pelle Olsson

Källa: Kerncijfers Verslavingszorg 2015 som ges ut av Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem, LADIS.

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv