Till minne av Nadya

Bilden är tagen i Brest, 2007, FOTO: Maria Söderström Bilden är tagen i Brest, 2007, FOTO: Maria Söderström

Från Narkotikafrågan #4/2016: RNS mångåriga samarbetspartner i Belarus, ordförande i kulturföreningen Kalegium i staden Pinsk, Nadya Avisevich, blev påkörd av en bil när hon befann sig i staden Brest. Ett par dagar senare, den 6 oktober, avled hon av sina skador. Hon efterlämnar sin man, sin drygt 20-åriga son och sin gamla mamma. Nadya blev 49 år.

Genom Maria Söderbergs kontakt med den polske författaren Ryszard Kapuściński, som var född i Pinsk, etablerade RNS kontakt med Kalegium och föreningens engagerade ordförande Nadya. Hon arbetade då som lärare i engelska, ett språk hon behärskade näst intill perfekt vilket är något märkligt med tanke på hon då aldrig varit i ett engelskspråkigt land.

Kort tid efter att vi lärt känna Nadya och Kalegium etablerades ett
samarbete mellan Kalegium och RNS i syfte att arbeta för en restriktiv narkotikapolitik med tonvikt på prevention och tidigt ingripande. Under det nästan två decennier långa samarbetet har en mängd olika aktiviteter ägt rum.

Nadya var en naturlig ledargestalt som såg som sin främsta uppgift att saker gjorda. Det går inte att räkna alla de utbildningsseminarier vi genomfört tillsammans om alla tänkbara aspekter på narkotikaprevention. Oräkneliga är också de studieresor Nadya organiserat för medlemmar i ideella organisationer i Belarus och för statliga och kommunala tjänstemän.

Den politiska situationen i Belarus är inte enkel och särskilt svårt är det för oberoende organisationer att verka. Nadya lyckades i denna verklighet med konststycket att samarbeta med det officiella Belarus kring narkotikaproblemet utan att ge upp något av Kalegiums självständighet. Exempelvis var hon drivande i att regionala myndigheter i Brest län genomförde ett par drogvaneundersökningar enligt ESPAD-modellen vilket gav viktig kunskap om hur det ser ut med drogvanor bland 15/16-åringar i länet. Den långsiktiga planen var att genomföra detta i hela landet men där fanns ett motstånd som ännu inte är övervunnet.

Bland alla aktiviteter Kalegium genomfört sticker några ut särskilt; aktiviteter för att stärka unga tjejer och metoder för att fånga upp ungdomar på glid tidigt. Nadya brann för jämställdhet, redan i en intervju från 1999 kallade hon sig för feminist och förmodade att hon var den enda i hela staden Pinsk. Kalegium har sedan bildandet haft flickfokus och organisationen har systematisk arbetat med jämställdhet.

To4ka (uttalas totchka, betyder punkt) club är en klubb för stökiga grabbar. Genom ett samarbete med den lokala polisen har Kalegium identifierat ungdomar som är på väg åt fel håll och har kombinerat fysisk aktivitet med strukturerade samtal i grupp. Det har nu pågått i över fem år och vid senaste uppgiften från Kalegium så var det en (!) person som hade fortsatt på banan med kriminalitet och droger. Nadyas förmåga förklara fördelarna med att ingripa tidigt fick Pinsk kommun att ställa upp med lokaler och den lokala polisen att samarbeta för att identifiera ungdomarna.

Samtidigt som Nadya blev djupt engagerad i narkotikafrågan behöll hon sitt starka engagemang för litteratur. Hon deltog i olika kulturella engagemang, vilket inte alls är någon ofarlig verksamhet i Belarus. Nadya uttryckte ofta en längtan efter att Belarus skulle bli ett land där tanken var fri och där man skulle kunna agera politiskt utan risk för konsekvenser när det gäller jobb och ekonomi eller rent av hamna i fängelse. För några år sedan sa Nadya:
”Jag är så trött på att vänta. Under kommunismen skulle vi vänta och allt skulle bli bra. Under perestrojkan skulle vi bara vänta och det skulle bli bra. Sedan skulle vi vänta efter 1991 när vi blev självständiga. När jag var ung blev Belarus fritt. Nu är jag 38 år och väntar fortfarande. Jag har väntat hela livet.”

Nadyas arbete för frihet – både från drogmissbruk och i kulturell och därmed också i politisk bemärkelse – kan inte överskattas. En dag kommer även Belarus att bli ett land där man kan tänka och agera fritt utan att vara rädd för myndigheterna. Då kommer Nadya bli ihågkommen som en av de som vågade gå före och bana väg för ett fritt Belarus. En sällsynt stark person har lämnat oss. Vi kommer alltid att minnas vår kära vän och kamrat, vår modiga adya Avsievich.

Pernilla Borg
Staffan Hübinette
Per Johansson
Linda Nilsson
Maria Söderberg

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter