Utbildning: Lär dig debattera cannabis

Från Narkotikafrågan #4/2016: Den 6:e november bjöd RNS in ungdomar till en utbildningsdag om cannabisdebatten. Genom utbildningen med namnet Lär dig debattera cannabis fick ungdomar mellan 14 och 18 år analysera cannabisdebatten, testa argument från båda sidor och lära sig mer om cannabis. Under dagen deltog ett 20-tal ungdomar som alla är engagerade inom organisationen Smart Ungdoms klubbverksamhet i Skåne, Blekinge och Dalarna.

Utbildningsdagen började med att vi tog fram argument för och emot en legalisering av cannabis. Vi gick igenom vilka argument ungdomarna själva har stött på bland kompisar eller på nätet och
tillsammans sorterade vi sedan argumenten och diskuterade utifrån dem. Pelle Olsson, författare och journalist som skriver mycket om cannabis, var med och under en föreläsning fyllde han på med
kunskap om de vanligaste missuppfattningarna om hasch och marijuana och svarade på frågor.

Den mest prövande biten under dagen kom efter lunch då vi diskuterade hur vuxenvärlden egentligen borde bemöta och reagera på ungdomars drogbruk. Ska vi tillåta eller förbjuda? Hur ska
samhället agera – vård eller straff? Och står de i motsättning till varandra? En hel del svåra frågor alltså som resulterade i ett resonemang kring stigmatisering, individens frihet och rättsväsendets roll i att förebygga och ingripa mot missbruk.

Genom den här dagen och liknande utbildningar som vi på RNS anordnar vill vi väcka och sprida intresset för narkotikafrågan bland unga och ge dem verktyg och förutsättningar för att gå vidare i den politiska debatten och i diskussion med jämnåriga.

Vad säger deltagarna? 

Kristina, 14 år:
Jag kunde inte så mycket om cannabis innan jag kom hit. Så först och främst har jag lärt mig vad skillnaden mellan hasch och marijuana är och liksom vad som är vad. Jag har också lärt mig mer om
konsekvenserna av att röka på. Det läskigaste är hur man liksom kan tappa kontakten med verkligheten, att det kan förstöra ens tidsuppfattning. En annan sak som jag inte visste tidigare är att
det är fettlösligt så att det stannar kvar i kroppen så länge.

Saga, 14 år:
- Det som överraskade mig mest idag var att höra om hur det ser ut i Holland. Jag trodde att det var ett land som Sverige, att man inte får hålla på med droger. Men det var helt tvärtom. Att det är så många unga där som söker hjälp för cannabisberoende, men så tror jag inte att det är här. En annan sak som överraskade mig var att man tillåter medicinsk marijuana i USA, det tycker jag låter konstigt.

Emma, 14 år:
- Det bästa med dagen var snöbollskriget under lunchrasten! Men annars tyckte jag att det mest intressanta var diagrammet som visar hur många som faktiskt röker cannabis, och hur det har förändrats över tid, jag trodde inte att det såg ut så. Och undersökningen som visar att de som röker mycket cannabis också dricker mycket mer alkohol än medel. Man brukar ju säga att man röker istället för att dricka, men det verkar inte så.

Cecilia, 15 år:
- Jag tycker att det är viktigt att prata om cannabis, så att man får veta hur farligt det är, vilka skadeverkningar det har. Man dör ju inte direkt av att röka cannabis, det går inte att överdosera som andra droger. Men det har andra konsekvenser som gör att livet förkortas. Det är
viktigt att man får veta det.

Rohullan, 18 år:
- Jag har lärt mig mycket om själva drogen och så, men det som överraskade mig mest var att USA inte följer FNs narkotikakonventioner, fast man har skrivit på. Att de har legaliserat cannabis i en del delstater och tillåter det som medicin fastän man kommit överens om att inte göra det. Och att man säger att det är medicin fast det inte är godkänt som läkemedel av deras
läkemedelsverk.

Linnea Elfving

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter