DN-journalist vill legalisera cannabis

DN-journalisten Amina Manzoor hade en krönika publicerad 27 november där hon förespråkar legalisering av cannabis. Hon använder dock ordet ”reglering” vilket är i enlighet med den internationella legaliseringslobbyns språkbruk. Manzoor påstår i artikeln att ”i delstaten Colorado i USA verkar bruket bland unga inte ha ökat efter att cannabis legaliserades 2012” samtidigt som hon avslutar krönikan med en önskan om en ”vetenskapsbaserad narkotikapolitik”.

Låt oss titta på vilka vetenskaplig fakta vi har om legaliseringen i Colorado. Först kan vi konstatera att folkomröstningen i delstaten ägde rum i november 2012. Det tog ett tag innan lagarna som ”reglerade”/legaliserade marijuana kom på plats. Dock hade Colorado 2009 kraftigt liberaliserat lagen om ”medical marijuana”, vilket ledde till att drogen blev mycket mer tillgänglig då.

Organisationen SAM, Smart Approaches to Marijuana, arbetar mot legalisering av drogen. I oktober i år publicerade SAM en rapport som sammanställer en stor mängd officiell statistik om utvecklingen i delstaterna Colorado och Washington under senare år. Drogvanesiffrorna i rapporten kommer från NSDUH, en federal myndighet som samlar all tänkbar statistik om droger från alla delstater.
 


Colorado ligger i topp (=sämst) vad gäller det mesta. 15 procent av den vuxna befolkningen har använt marijuana under senaste månaden. 8 procent för hela USA. För tonåringar 12-17 år är motsvarande siffror 12,5 procent mot 7 procent. I båda fallen ligger Colorado högst i landet. Ökningen av marijuanakonsumtionen har under perioden 2011-2014 varit 20 procent för vuxna i Colorado (5,5 procent i USA). För tonårsgruppen har ökningen varit 9,5 procent (-2 procent i USA).

Folkhälsomyndigheten i Colorado har publicerat en egen rapport där man försöker visa att marijuana inte ökar bland unga i Colorado. Den rapporten har fått stor spridning i media samtidigt som den fått mycket kritik för att den är dåligt genomförd. Det är rätt uppenbart att de ansvariga vill presentera en förskönad bild av situationen i Colorado.


Det vore minst sagt märkligt om inte marijuana-konsumtionen skulle öka i Colorado efter att drogen legaliserades. Det finns idag fler butiker som säljer marijuana i Colorado än vad det finns McDonald’s och Starbucks sammanlagt. Varför skulle folk investera i en verksamhet som inte lyckas sälja produkten?

En intressant observation från Colorado är att den svarta marknaden inte alls försvunnit. Colorados justitieminister Cynthia Coffman uttrycker stor oro över att drogkarteller är mycket aktiva i delstaten. Exempelvis rapporterade Denver Post den 29 september i år att polismyndigheten i Denver har avsatt 125.000$ i nästa års budget för att utöka lagerkapaciteten för all beslagtagen illegalt framställd marijuana. Legaliseringen har gett en rejäl skjuts till den illegala marknaden.

Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area rapporterar i september i år att dödsolyckorna i trafiken kopplade till marijuana har ökat kraftigt mellan 2009 och 2015, från 47 till 115.


Amina Manzoor gör en jämförelse med alkohol och tobak, i egenskap av ”reglerade” produkter. Det är en intressant jämförelse. Enligt WHO dör drygt 3 miljoner människor årligen på grund av alkohol. Cirka
6 miljoner
dör på grund av tobak.

Den stora tragedi som pågår just nu i flera av världens mest välmående länder är att så många dör av narkotika. Nästan alltid handlar det om opioider, olagliga såväl som lagliga. Under senare år har dödstalen stigit markant i många länder, exempelvis i USA och Sverige. I båda länderna dör fler av läkemedel, som är lagliga och kraftig ”reglerade”, än av heroin.
 
Amina Manzoor borde fundera en gång till om legalisering av cannabis är den åtgärd vi behöver för att göra något åt alla de problem vi har med droger, lagliga såväl som olagliga.
 
Per Johansson