Läkemedelsverket och cannabis

Nyligen beviljade Läkemedelsverket licens så att två personer ska kunna äta cannabis som läkemedel. Precis som väntat har detta fått stor uppmärksamhet i media. Här redogör vi för hur RNS ser på detta.
 
Är växten cannabis ett läkemedel?
I och med att Läkemedelsverket beviljat licens för dessa två personer så kan man säga att det är det för dem. Annars inte. Inte någonstans i världen har en statlig myndighet som beslutar om att registrera läkemedel godkänt växten cannabis som ett läkemedel. Beslut om att registrera ett läkemedel fattas på vetenskapliga grunder.
 
Varför har man gjort undantag för de här två personerna?
Läkemedelsverket kan ge licens för att använda icke godkända preparat som läkemedel i vissa fall, det förklarar man här. Exakt hur man resonerat om det två personerna redovisas inte. Det är givetvis en fråga om sekretess.

Finns det forskning som stöder att växten cannabis fungerar som läkemedel?
Det finns i alla fall inte tillräcklig vetenskaplig grund för att Läkemedelsverket ska godkänna växten som ett läkemedel. Och det är svårt att se att så kommer att ske. I så fall kommer enskilda ämnen från växten renframställas och baserat på forskning godkännas som läkemedel. Men det finns ingen sådan ansökan hos Läkemedelsverket idag.
 
Men i USA är väl marijuana ett läkemedel?
USAs motsvarighet till Läkemedelsverket – Food and Drug Administration, FDA – har inte registrerat växten cannabis som läkemedel. Däremot har över hälften av delstaterna fattat politiska beslut i sina delstatsparlament eller genom folkomröstningar om att marijuana ska få användas som medicin. Och då handlar det inte om vanliga recept som läkarna skriver ut. Istället är det en rekommendation om att det kan vara lämpligt att röka på för att man har någon åkomma eller sjukdom.
 
Vad säger WHO om växten cannabis som läkemedel?
För ett drygt år sedan publicerade WHO en skrift som analyserar den medicinska potentialen i växten cannabis, Update of Cannabis and its medical use, skriven av Bertha K. Madras Professor of Psychobiology Department of Psychiatry Harvard Medical School. Där står det om svårigheten att godkänna en växt som läkemedel:

”Because cannabis is a botanical product, there are other substantial obstacles to meeting the statutory standard for approval. In the context of cannabis, the most active psychoactive constituent, THC, is known, but it is unclear how to evaluate the effects of the other 750 chemicals in the plant including the 104 cannabinoids of which the majority have unknown effects, interactions, and side effects.”
 
Rapporten går igenom läget i världen när det gäller användningen av växten cannabis i medicinska syften, antingen i rökt eller i vaporiserad (förgasad) form eller genom oralt intag, det vill säga genom munnen.
 
Det är ett begränsat antal vetenskapliga studier som gjorts på detta. När det gäller MS och neuropatisk smärta finns det randomiserade kontrollerade studier, RCT. För andra sjukdomar bara några enstaka sådana.
 
Av tre RCT för MS visar en av dem att spasticitet och smärta minskade. När det gäller neuropatisk smärta visar några av de fem studierna att cannabis kan ha viss smärtlindring. Samtidigt rapporteras biverkningar som bl a har med kognitiva funktioner att göra. I några av studierna var försökspersonerna vana cannabisrökare.
 
Andra studier som har med aptit hos aids-patienter att göra visar positiv effekt. När det gäller att bromsa cancer har några laboratorietester på odlade celler visat positivt resultat. När detta testats på människor syns ingen effekt.
 
WHO-rapporten avslutas med följande stycke:
”With the discovery of the endocannabinoids and their receptors in the brain and other tissues, the rationale for, and research of medicinal effects of cannabis or isolated cannabinoids has entered a modern context. In brain, endocannabinoids and their receptors play a fundamental role in regulating pleasure, memory, thinking, concentration, body movement, awareness of time, appetite, pain, sensory processing (taste, touch, smell, hearing, and sight), and brain development. In peripheral tissuess, the widespread distribution of endocannabinoid signaling systems conceivably account for the myriad effects and therapeutic potential of cannabinoids. Especially for psychoactive drugs such as cannabis, rigorous criteria for its approval as a safe and effective medicine need to be fulfilled, along with a meticulous cost- benefit analysis to weigh its therapeutic potential alongside it detrimental effects to individuals and to society.”

Det är tämligen uppenbart att det finns medicinsk potential i att forska vidare på cannabis effekter, samtidigt som det gäller att vara extra försiktig med tanke på att cannabis är en berusningsdrog med beroendepotential.

Vilka konsekvenser får beslutet att bevilja de här två licenserna?
Svårt att säga. Troligen kommer det komma in många fler ansökningar om licens, men säkerligen kommer få av dem beviljas. På sociala medier gör cannabisvännerna vågen för beslutet. I Aftonbladet gör artisten Danny Saucedo det fånigaste inlägget i cannabisdebatten på flera år. Med anledning av Läkemedelsverkets beslut säger han till AB:
 
”Det finns otroligt mycket fina egenskaper i hampa. Förutom THC:et som gör att du blir hög, finns det cannabinoider som kan läka smärta, depression, motverka cancer – och har du anorexia kan det vara jättebra att röka för att få tillbaka din aptit.”

 
I den mån olika ämnen i cannabisväxten har positiva medicinska effekter ska de självklart komma till nytta efter sedvanlig vetenskaplig prövning. Detta har INGENTING att göra med om cannabis ska vara lagligt att använda i berusningssyfte. Dock kommer debatten med all sannolikhet att präglas av denna förvirring under lång tid framöver för att folk som vill röka på för att bli höga söker efter anledningar att ursäkta denna önskan.
 
Per Johansson, generalsekreterare