Medicinsk cannabis är inget läkemedel

Från Narkotikafrågan #1/2017: I Holland finns sedan 2003 ett statligt monopol att odla och sälja medicinsk cannabis. Läkare kan skriva recept och cannabisen hämtas ut på de vanliga apoteken. Trots det är cannabis inte ett godkänt läkemedel, eftersom den inte har genomgått den vetenskapliga prövning som krävs. Patienterna får därför ingen kostnadsersättning från det allmänna sjukförsäkringssystemet, även om det finns privata sjukförsäkringar som kan berättiga till viss ersättning för cannabismedicin.

Från början beräknade man ett patientantal på runt 15000 personer, men det blev bara en tiondel av det antalet de första åren. Dåvarande hälsoministern Hans Hoogervorst menade att det berodde på att det var billigare och enklare att skaffa samma cannabis på något haschkafé.1

Sedan några år tillbaka ökar antalet patienter och beräknas idag vara 1800-2400, enligt mail från Fleur Kortenbach på den statliga cannabisbyrån CIBG-BMC. Antalet förskrivningar ökade från 25 000 till 45 000 under 2016.

”Vi vet inte säkert varför”, skriver Kortenbach, ”men troligen beror det på den internationella uppmärksamheten att cannabis inte bara är en drog för nöjesbruk.”

Ett annat skäl kan vara att priset har sjunkit. Fem gram medicinsk cannabis kostar 31 Euro, vilket ligger på samma nivå som på haschkaféerna.

Det finns idag fem sorters medicinsk cannabis med olika halter av det rusgivande ämnet THC och det icke rusgivande CBD, cannabidiol. Bedrocan svarar för hela 66 procent av all försäljning. Kortenbach tror att det beror på att den beredningen har den högsta THC-halten, 22 procent. Den lägsta försäljningen har Bedrolite. Den sorten innehåller näsan ingen THC och 9 procent CBD. Bedrolite är dock en ny beredning som ännu är ganska okänd för kunderna. Den näst vanligaste sorten Bediol innehåller 6,3 procent THC och 8 procent CBD och svarar för 17 procent av försäljningen.2

Det är inte meningen att man ska röka den medicinska cannabisen. Enligt rekommendationerna ska den blandas i te eller inhaleras i en så kallad vaporizer.3

Pelle Olsson

1. drugnews.nu/2005/03/20/2580/
2. www.sfk.nl/nieuws-publicaties/PW/2015/forse-stijging-gebruik-medicinale-cannabis
3. www.cannabisbureau.nl

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter